HINDRER SMITTE: En ny evalueri
...
HINDRER SMITTE: En ny evalueringsrapport fra Oslo Universitetssykehus viser at ingen av de som mottar PrEP har fått hiv. Foto: Jeff Chiu, AP Photo / NTB scanpix
debatt
Innføringen av PrEP
Del
I to innlegg i Dagen kommer Hamrin og Enstad med påstander om innføringen av den hiv-forebyggende medisinen PrEP.

De mener jeg ikke svarer på spørsmålet om hvorfor PrEP er innført og mer enn antyder at jeg har innført denne behandlingen på siden av systemer.

Da må de nesten lese mitt innlegg på nytt. Der kommer det klart frem at PrEP ble tatt i bruk i Norge i 2017 for å forebygge hiv-infeksjon. Beslutningen om å innføre PrEP var basert på en grundig faglig utredning, gjort av Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og andre fagmiljøer.

Beslutningen var også i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon, Det europeiske smittevernbyrået ECDC og Norsk infeksjonsmedisinsk forening. Den ble innført innenfor gjeldende regelverk og ikke på siden av noe system. Dette er godt svart ut i innlegget.

Så tar de opp innføringen av Aimovig til behandling av migrene og setter dette opp mot PrEP. For det første er det ikke slik en prioriterer i helsetjenesten. Hver enkelt metode blir vurdert for seg. For det andre har vi i Norge sagt at vi ønsker å innføre den nye forebyggende behandlingen av migrene, men etter prisforhandlinger der totalkostnaden må komme under fullmaktsgrensen på 100 millioner kroner.

Hvis de tror at vi kunne ha kuttet ut PrEP og finansiert Aimovig med dagens priser, så er det helt feil. Migrenelegemidler vil behandle en langt større pasientgruppe til en høyere årskostnad per pasient. I tillegg bruker vi i dag mindre samlet sett på behandling av hiv-positive og PrEP enn vi før PrEP brukte alene på behandling av hiv.

Faktum er at mange land rundt oss nå tar etter Norge og innfører gratis PrEP til risikogruppen.

Når det gjelder Aimovig så er det slik at flere land sier nei. Bare den siste måneden har flere sagt nei fordi kostnaden ikke står i forhold til effekten. Blant disse landene er England og Belgia.

Jeg ønsker å tilby de nye legemidlene til migrenepasienter og er overbevist om at ved å forhandle med selskapene vil vi få en pris som er akseptabel. Slik at Norge, i motsetning til flere land i Europa, kan si ja.

Men å kutte ut PrEP-behandling vil bare gi flere mennesker hiv, ikke hjelpe en eneste migrenepasient.

prep,bent høie,norge,aimovig