SAMMEN: Det er ingen tvil om a
...
SAMMEN: Det er ingen tvil om at i de fleste tilfeller har barn har det best når de får vokse opp sammen med foreldrene sine. Det er heller ingen tvil om at dersom foreldrene har et godt samliv, er dette til det beste for barna, skriver Olaug Bollestad. Foto: Frank May, NTB Scanpix
Debatt
Å støtte foreldres samliv, det er bra for barna
Del
Regjeringen mener det er viktig å støtte foreldrerollen, et godt samliv mellom mor og far er bra for barna. SV mener det er moralistisk.

KrF har fått gjennomslag i statsbudsjettet for å tilby samlivskurs til førstegangsforeldre. Dette mener SV er moralistisk. Det er verdt å reflektere over hva SV sier. Er det å tilby et kurs, som skal bidra til bedre samliv første gangs foreldre, moralistisk? Er det frykten for å fornærme aleneforeldre - eller er det frykten for å si at foreldres samliv har en effekt på barns oppvekst?

SV stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård som sier til Dagsavisen at «Ropstad legger en klam og moraliserende hånd over familiene». Han sier at det for mange familier er riktig at foreldrene går fra hverandre. Ifølge Øvstegård er barn viktig, ikke foreldrenes samlivsform. I Dagsnytt atten sier han også at han mener KrF moraliserer over foreldres samlivsformer.

Jeg mener at dette både er en svært naiv og unnvikende tilnærming. Det er ingen tvil om at i de fleste tilfeller har barn har det best når de får vokse opp sammen med foreldrene sine. Det er heller ingen tvil om at dersom foreldrene har et godt samliv, er dette til det beste for barna.

Det å antyde at det ikke har noen betydning for barn hva slags samliv foreldrene har - mener jeg er sjokkerende. Det kan virke som om Øvstegård ikke vet at samlivskurs også handler også om å bedre relasjonen mellom mor og far, slik at de også kan være venner etter brudd og samarbeide godt, til beste for barna.

Min mann og jeg har selv deltatt på samlivskurs, det har vært bra for oss - et viktig bidrag til at vi har vært gift i 34 år. Jeg tror de fleste som har fått barn kan skrive under på at det kan snu opp ned på samlivet. Amming, nattevåk, syke barn og en ny familieøkonomi. Plutselig er det mye mer man må samarbeide om - og det skjer samtidig som man er trøtt og sliten og overveldet av ansvaret for en liten baby.

For mange er den første tiden med baby den største testen parforholdet må igjennom i løpet av livet. Klarer man seg over den kneika, kan forholdet vare lenge.

Barn har behov for trygghet, stabilitet og omsorg for å ha det godt, lære og utvikle seg. Foreldrene og den nærmeste familien er barnas aller viktigste kilde til dette. Barn som får en trygg og god oppvekst har også lagt større muligheter for å bli trygge voksne, gjøre det godt på skolen og lykkes videre i livet. Derfor er det klokt av oss som samfunn å støtte opp om et godt samliv for nybakte foreldre.

Så er det, i enkelte tilfeller, best for foreldrene og barna at mor og far ikke bor sammen lenger. Jeg bøyer meg i støvet for kvinner og menn som oppdrar barn på egenhånd, jeg heier på dere også!

Samtidig mener KrF at det er positivt med gode samliv, og at dette ikke nødvendigvis kommer av seg selv. Det krever hardt arbeid, men det er også god hjelp å få. Samlivskurs handler om å forebygge brudd, men det handler også om å bedre relasjonen mellom mor og far, slik at de også kan være venner etter brudd og samarbeide godt, alltid til beste for barna.

KrF har fått gjennomslag for å sette av penger til å tilby nybakte foreldre et samlivskurs, jeg håper det er et tilbud mange vil benytte seg av. KrF står opp for det gode samliv, selv om det innebærer at noen politikere kaller oss for moralister.

synspunkt,debatt,olaug bollestad,KrF,sv,samliv,statsbudsjett