Bildet er fra KrFUs landsmøte
...
Bildet er fra KrFUs landsmøte i fjor. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
debatt
Ikke vær redd debatten
Del
Jeg reagerer på tonen i debatten, og på forsøkene om å kneble en helt legitim debatt, i et politisk ungdomsparti. 

De siste dagene har det foregått en debatt i Dagen basert på et forslag KrFUs landsmøte skal diskutere i helgen, om friskoler skal kunne ansette personale basert på skolens egenart eller ikke.

Jeg reagerer på tonen i debatten, og på forsøkene om å kneble en helt legitim debatt, i et politisk ungdomsparti.

Jeg er enig med dem som mener at friskoler fortsatt skal få ansette basert på egen overbevisning. Men i KrFU er vi ikke redd debatter. Så lenge det er noen i salen som er uenige og vil ta debatten, så tar man debatten.

Da får man både si hva man mener, og opplyse de andre i salen om hva som ligger i debatten. Ikke alle har samme kunnskap eller engasjement om de samme sakene, og debatten er med på å bidra til en øke bevissthet. Derfor er debatt bra.

Det synes det som at flere har glemt, i måten man omtaler KrFUs debatt på. Benestad bruker ordene, uforståelig og deprimerende, korttenkt og overfladisk, og mener hele debatten er et «illojalt bakholdsangrep» på alle kristne institusjoner i Dagen 17.10.

Det er sterke ord å bruke mot noen som enda ikke har endret politikken sin, men som skal ha en debatt om det på et landsmøte. Et viktig premiss i demokratiet vårt er at folk skal få si hva de mener. Benestad går her direkte til angrep på nettopp denne friheten.

Flere friskolerektorer skriver i et leserinnlegg at de krever at et stort flertall på landsmøte i helgen går imot forslaget. Det reagerer jeg også på - det er faktisk delegatene på landsmøte som er valg til å representere fylkene og deres meninger. Det eneste jeg krever, er at delegatene sier det de mener.

KrFUs syn på saken avgjøres av flertallets mening, uavhengig av hvor stort det er. Friskolene må heller bruke tiden på å løfte frem hvorfor dette er viktig for dem, ikke komme med angrep på ungdomspolitikere som skal ta debatten. Det synes jeg Selbekk redegjør fint for i sin lederartikkel 15.10, og den fortjener ros for en saklig, og etter mitt syn, gode poeng. At spørsmålet dypest sett gjelder selve trosfriheten, mener jeg er rett.

Landsmøte til KrFU går av staben i helgen, og jeg ser frem til gode, saklige og tydelige debatter. De skal være uten karakteristikkene som er blitt brukt i ulike debattinnlegg i Dagen den siste tiden. Forøvrig vil jeg minne alle om at KrFs politikk på saken står helt fast, uavhengig av hva KrFUs landsmøte måtte vedta.

martine tønnessen,krfu,krf,kristne friskoler,friskole,friskolepolitikk,politikk,debatt,øivind benestad