SKOLE: Disse skolene betaler a
...
SKOLE: Disse skolene betaler allerede sin pris for å kunne drive en skole med et annet verdigrunnlag enn den offentlige, skriver Hadle ­Rasmus Bjuland. Bildet er fra KrFUs landsmøte i 2017. Foto: Silje Rognsvåg
synspunkt
Vi må verne om friheten til friskolene
Del
Friskoler er drevet på bakgrunn av tro og verdier. Vi skal ikke ta fra friskolene sin annerledeshet.

Til helga skal KrFU ha landsmøte der vi blant annet skal diskutere hva KrFU skal mene om friskolers rett til å kunne ansette lærere på bakgrunn av søkerens tro og verdigrunnlag.

Dagen skrev på lederplass 15. oktober om faren for å ta fra friskoler den retten. Jeg er svært enig i analysen som er gjort.

Jeg mener politikere ikke skal gå inn og detaljregulere hvilke opptakskrav friskolene skal ha når de skal ansette sitt personale.

Mange friskoler driver skolene i dag basert på et verdidokument som beskriver verdigrunnlaget til skolen.

Dette skiller skolen fra den offentlige skolen. Friskoler er drevet på bakgrunn av tro og verdier. Vi skal ikke ta fra friskolene sin annerledeshet.

Enkelte har også ment at dagens ordning, å la friskoler ha denne friheten, diskriminerer mennesker som ikke står inne for verdisynet til skolen.

Det vil være utfordrende å ansette en ateist når skolen blir drevet med et kristent livssyn og med et kristent verdigrunnlag.

Ikke fordi en ateist ikke kan være en god lærer, men på grunn av at skolens formål er å gi elevene også et åndelig utbytte. Det krever at læreren også kan stå inne for skolens verdier og formål.

Elevene som går på friskole har selv valgt å gå der, og i dag fungerer friskolene som et supplement til den offentlige skolen.

Friskoler får i dag kun 85 prosent statsstøtte til skoledrift og må dekke resten selv i skole­penger.

Disse skolene betaler allerede sin pris for å kunne drive en skole med et annet verdigrunnlag enn den offentlige.

Jeg tror å detaljregulere hvordan friskoler driver er feil vei å gå. Jeg mener vi heller bør heie frem den verdien friskolene er, og det gode de gjør for samfunnet vårt.

Jeg gleder meg til debatten på landsmøtet og håper delegatene stemmer for å la friskolene få ansette dem de selv ønsker.

friskole,politikk,kristne friskoler,friskolepolitikk,krfu,krf