Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Kjønnsmangfold
Del
I debatten om å være skeiv og kristen blir ofte skapelsesberetningen løftet opp som det som er riktig, og at homofile, lesbiske og bifile synder mot skaperordningen om de søker forhold med personer av samme kjønn.

For transpersoner og transkjønnede blir argumentet at man synder mot skaperverket når man er tro mot sitt virkelige jeg. Men er Bibelen virkelig så snever og trangsynt?

Det er mange forskjellige modeller som blir brukt for å forfekte bildet som nevnt over. I 1 Mos. 1:27 står det at « Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem» , men er det hele historien?

Betyr det at det bare er mann og kvinne som er det riktige, eller er bildet med komplekst enn så?

Så kommer og spørsmålet, hva så med de som er intersex, og har kropper som ikke passer inn i mann- og kvinnekategoriene?

De blir betegnet som personer som er født med kjønnskarakteristika som enten ved fødselen, eller senere i den kjønnslige utviklingen, ikke samsvarer med verken mannlig eller kvinnelig kjønn.

Det vil si at personen ikke uten videre kan beskrives som gutt eller jente ved fødselen.

Den enkle forklaringen mange kristne slenger ut er at de som er intersex er et eksempel på syndefallet, og at skapelsen er i en forvrengt tilstand. Megan DeFranza, som har jobbet med intersex og teologi samt skrevet en bok om temaet, «Male, female og intersex in the image of God», skriver at skapelsesberetningen ser ut til å tegne de store linjene, og at den dualismen som 1 Mosebok snakker om ikke omfatter hele Guds skaperverk.

På samme måte som man har mann og kvinne, så har man natt og dag, måne og sol, hav og land, men hva så med skumring, sump, amfibier.

Eksemplene på intersex ­viser oss at bildet er mye mer komplekst enn det bildet som mange kristne grupper prøver å fronte. Jødene på Jesus tid kjente til fire andre kjønnskategorier utenom mann og kvinne.

Disse er omtalt i Talmud, som er en viktig Jødisk tekst for diskusjoner rundt jødiske lover og teologi. Den blir også omtalt som den muntlige loven.

Totalt er det nevnt 6 kategorier;

- Zachar , stammer fra ordet for en spiss gjenstand, og refererer til det mannlige kjønnsorganet. Dette er vanligvis oversatt til mann.

- Nekevah stammer fra ordet som er relatert til en sprekk eller åpning, og man tror at det er en referanse til det kvinnelige kjønnsorganet, og blir vanligvis oversatt med kvinne.

- Androgynos, en person som har både mannlige og kvinnelige kjønnskarakteristikker.

- Tumtum, en person som har kjønnskarakteristikker som er udefinerbare eller uklare.

- Aly’lonit, en person som ble identifisert som jente ved fødselen, men som utvikler mannlige karakteristikker ved puberteten og som er ufruktbar.

- Saris, en person som ble identifisert som gutt ved fødsel, men som utviklet kvinnelige karakteristikker ved puberteten og/eller manglet mannlige kjønnsorgan. I Bibelen og greske tekster ble denne personen ofte omtalt som evnukk.

Når det i skapelsesberetningen­ i 1 Mos 1:27 står, «Og Gud ­skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem» så kan det nevnes at det var flere grupper av jøder­ på Jesu tid som trodde at det ­første mennesket faktisk da var ­Androgynos, og hadde både mannlige og ­kvinnelige kjønnskarakteristikker.

En som var saris/evnukk kunne enten være en Saris Hamah, en naturlig Saris som var født sånn fra mors liv, eller Saris Adam, som da var en som var blitt gjort evnukk av mennesker.

Jesus i Matt 19:12 omtaler evnukkene slik, «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv (Saris Hamah), andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker (Saris Adam), men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.»

Jesus snur alt på hodet når han nevner at noen har valgt å være lik evnukkene på grunn av Guds rike.

Faktum er at Bibelen vitner om et større mangfold enn mange tar innover seg.

debatt,elisabeth meling,kjønn,mangfold,transpersoner,homofili,teologi,identitet