PRIORITERING: Helseminister Be
...
PRIORITERING: Helseminister Bent Høie er mer enn villig til å betale for dyre Prep-medisiner, slik at friske homofile menn kan ha uforpliktende sex uten smitterisiko, skriver innsenderen. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix
debatt
Politikk med KrF-stempel?
Del
Sårbare grupper blir løftet enda høyere opp, sier Dag Inge Ulstein på avisens forside tirsdag. Men på området helse prioriteres medisiner til friske personer fremfor alvorlig syke. En helt motsatt politikk av det Ulstein fremhever.

I stedet for å prioritere medisiner som Statens Legemiddelverk anbefaler å ta i bruk, gir man helseministeren grønt lys for å prioritere egne interessegrupper helt utenfor vedtatt regelverk. Stortinget har vedtatt prioriteringskriterier for nye medisiner. Det innebærer blant annet at nye medisiner som tas i bruk skal være kostnadseffektive for samfunnet. Det er fornuftig. Statsbudsjettet for 2020 viser nå en skremmende fasit: Regjeringen bryter sine egne regler i begge de to første sakene som prøves etter de nye prioriteringskriteriene.

Hva i all verden er poenget med å bruke store ressurser på nye regelverk og vurdering av kostnadseffektivitet når Storting og regjering ikke har noen intensjon om å følge sine egne vedtatte regler? Selve vurderingen av kostnadseffektivitet er en omfattende prosess og krever ressurser både fra legemiddelverket, sykehusinnkjøp, firma, leger og pasientforeninger. Regjeringen gjør nå narr av alle disse.

Den aller første medisinen som er vist kostnadseffektiv fra Statens Legemiddelverk etter nye regler er Rephata, en medisin som senker kolesterolet. Ca. 1.000-1.500 mennesker i Norge har et arvelig høyt kolesterol som de ikke klarer å få ned til normale verdier med dagens tilgjengelige kolesterolmedisiner. Disse få pasientene er ofte blant dem som dør av hjerteinfarkt i svært ung alder, Alexander Dale Oens familie er blant dem som har stått fram i media med sin historie av å tape et altfor ungt liv.

Den andre medisinen som ble vist kostnadseffektiv er migrenemedisinen Aimovig. Aimovig som vil ha stor betydning for livskvalitet og hverdagsfunksjon for tusenvis av pasienter i Norge.

Vi ser en helseminister som er mer enn villig til å betale for dyre Prep-medisiner, slik at friske homofile menn kan ha uforpliktende sex uten smitterisiko. Den samme helseministeren strammer heller inn på kostnadseffektive kolesterolsenkende medisiner som kan forebygge hjerteinfarkt og tidlig død, eller ny migrenemedisin som vil ha betydning for livskvalitet og hverdagsfunksjon. Selv om han altså selv har vært med å utarbeide kriterier der kostnadseffektivitet nettopp skal avgjøre hva man prioriterer.

Som KrF-er mener jeg dette er viktige verdivalg som ikke er verdig en regjering der KrF deltar. Her bortprioriteres mennesker som er født med en diagnose de ikke kan gjøre noe med selv, mennesker som gjør alt de kan for å ta ansvar for eget liv og helse. Å nekte små grupper med arvelige sykdommer en medisin som faktisk er kostnadseffektiv kan også tolkes som en oppfordring til sorteringssamfunn og økt bruk av fosterdiagnostikk.

På NRKs nettsider kan vi lese et intervju med en svært fornøyd, og tilsynelatende ressurssterk ung mann: Nå kan jeg ha ubeskyttet sex med andre menn, uten kondom, sier han. Og lovpriser Bent Høies beslutning om å la denne gruppen friske personer ta ressurser fra syke som virkelig trenger en medisin.

Talspersoner fra helsevesenet er ikke like begeistret. Til og med Sveinung Stensland, stortingsrepresentant i Helsekomiteen for Høyre mener at det blir helt galt når syke kreftpasienter betaler egenandel, mens friske Prep-pasienter får helt gratis behandling.

Jeg tror at skatteviljen i befolkningen vil gå ned etter hvert som vi ser hvordan lobbygrupper vinner fram for sine særkrav uten å måtte følge vedtatte regler, når vi ser hvordan politikere bryter sine egne regler ved første korsvei, og hvordan en helseminister prioriterer sine egne særinteresser på bekostning av den jevne skattebetaler som tar ansvar for eget liv og helse.

Å ta ansvar for sin egen helse er også å ta ansvar det samfunnet vi lever i. At noen grupper skal være unntatt et slikt ansvar, og til og med prioriteres langt foran personer med alvorlig sykdom, det hadde jeg ikke trodd at KrF skulle skrive under på!

debatt,KrF,dag inge ulstein,statens legemiddelverk,rephata,sveinung stensland,høyre,bent hoie