BESLUTNING: Om intensjonene i
...
BESLUTNING: Om intensjonene i regjeringsplattformen skal bli noe mer enn gode ønsker, trengs det en beslutning om en permanent stedlig tilstedeværelse fra Innovasjon Norges side i Israel, skriver Hans Fr. Grøvan. Foto: Klaus-dietmar Gabbert, AP Photo/NTB Scanpix
debatt
Innovasjon Norge til Israel nå
Del
Skal målsettingen i regjeringserklæringen om et forsterket samarbeid mellom Israel og Norge bli realisert, trenger vi et Innovasjon Norge-kontor i Israel på permanent basis.

Jeg er nettopp kommet hjem fra et spennende opphold i Israel i regi av Israels Venner på Stortinget. Vårt fokus var: Hvordan vi kan få til mer samarbeid mellom våre to land på teknologiutvikling, forskning, og innovasjon.

Jeg er ikke i tvil om at vi har mye å lære av Israel, et land som er verdensledende på spennende områder som IT, helse, sikkerhet for å nevne noen. For ikke å snakke om den kulturen og tenkningen rundt innovasjon og nyskaping som landet har utviklet.

High-tech utgjør i dag ca 43 prosent av all Israels eksport. Fra å være en helt ubetydelig nasjon på dette feltet midt på 80-tallet, har Israel blitt en storleverandør av høyteknologiske løsninger på områder som mobilteknologi, selvkjørende kjøretøy, cyber og IT-sikkerhet, for ikke å snakke om kunstig intelligens. Og startskuddet var erfaringene etter

Yom Kippur-krigen i 1973. Man oppdaget at overraskelseskrigen avslørte store mangler på det teknologiske området. Det ble satt i gang en massiv satsing på å utvikle kunnskapsteknologi. Offentlige fond som seinere ble privatisert ble stilt til disposisjon. Tilgang på høyt utdannede mennesker økte kraftig utover på 90-tallet, blant annet gjennom de mange som kom til Israel fra Russland. Satsing på kunnskap ble strategien for å overleve som nasjon.

Denne nye økonomiske dynamismen har vokst fram til tross for krig, interne stridigheter og en isolert posisjon blant mer eller mindre fiendtlig innstilte nabostater. Under de seks årene som fulgte etter at teknologiboblen sprakk i 2000, opplevde Israel en av sine verste perioder med terrorangrep og krig med Libanon.

Likevel vokste Israels andel av det globale venturekapitalmarkedet i denne perioden fra 15 til hele 31 prosent. Med sine om lag 9 millioner innbyggere klarte Israel å tiltrekke seg like mye venturekapital (investeringskapital til nye bedrifter) som Frankrike og Tyskland til sammen. Tel Aviv, som for relativt kort tid siden var mål for selvmordsbombere og scud-raketter, er nå sentrum for Israels IKT, bioteknologi og mobiltelefoniselskaper.

Finanskrisen som skapte tilbakeslag og stor uro over hele den vestlige verden ble Israel knapt berørt av.

Israel er et land hvor det er relativt sett flere gründere enn i de fleste andre land om en legger innbyggertallet til grunn. Israel har flere oppstartsbedrifter per person enn noe annet land, og flere selskaper på den teknologitunge NASDAQ-børsen enn Kina og India til sammen.

Bare i 2018 ble det startet opp og godkjent 1400 nye start-up-bedrifter. Samme år klarte nystartede selskap i Israel å skaffe seg 50 milliarder NOK i investeringskapital. På møtet med Innovasjon Israel kunne de beskrive et økosystem hvor akademiske institusjoner er nært koblet opp til inkubatorprogram og teknologiparker som på en systematisk måte kan ta tak ideer, utvikle dem og legge grunnlaget for nyetablerte start-ups.

Den norske regjeringen har skapt klare forventninger til en ny giv i samarbeidet om forskning, teknologiutvikling, handel og kultur mellom Israel og Norge. Da trenger vi et engasjement fra Innovasjon Norge som vil kunne gjøre et helt nødvendig arbeid for å bistå norske bedrifter gjennom kartlegging og analyser av hvilke miljøer i Israel som kan matche norske bedrifter.

Om intensjonene i regjeringsplattformen skal bli noe mer enn gode ønsker, trengs det en beslutning om en permanent stedlig tilstedeværelse fra Innovasjon Norges side i Israel.

Den norske ambassaden i landet har de seinere år spilt en aktiv og positiv rolle i arbeidet med å informere og tilrettelegge for mer samarbeid. Men uten en profesjonell norsk aktør på innovasjon og nyskaping som kan ha en aktiv rolle for å realisere et slikt samarbeid, vil målsettingen i regjeringserklæringen bare kunne lykkes i begrenset grad.

Nå trenger vi en beslutning om et eget Innovasjon Norge kontor i Israel. Sverige og Danmark har allerede etablert sine kontorer. Nå er det Norges tur!

israel,KrF,hans fredrik grøvan,israels venner på stortinget,tel aviv,yom kippur,high tech,nasdaq