DEBATT: «Nei, det hellige evan
...
DEBATT: «Nei, det hellige evangelium lyder klart: Den som tror Kristus, tar imot Ordet og følger Ham på Veien, den smale, han/hun vil nå Måle», skriver Greta Aune Jotun. Foto: Adobe Stock
debatt
Kristus forkynte to utganger
Del
Alle som bifaller eller samarbeider med mennesker som lever urent og/eller forkynner et budskap som avviker fra hva Jesus Kristus og Hans utvalgte apostler forkynte, blir selv delaktig i urenheten og vranglæren, det vil si de lever i synd. Det sier Ordet fra Gud.

I dag blir sentrale avsnitt av det alltid aktuelle og livsviktige Guds ord (Ordet, som er Jesus Kristus), foraktet eller vraket av mange menighetsledere, prester og biskoper.

For eksempel følgende, og enhver som kan lese, les selv, og les i respekt for Guds Sønn, Den hellige og allmektige Frelser og Dommer: 2 Mos 20:14,17, 3 Mos 18:20, 22, Matt 5:27-32, Mark 10:6-12, Luk 16:18, Rom 1:18-32, Rom 7:2-3, Rom 16:17, 1 Kor 5:9-11, 1 Kor 6:9-10, 1 Kor. 7:10-11, Gal 1:8-9, 2 Tess 3:6, Titus 3:10, 2 Joh 7-11.

Ja, men han og hun (som har et annet syn enn Jesus Kristus og hans apostler), støtter jo Israel - og driver sosialt arbeid - og gir penger til nødlidende . Slike argumenter er ofte å høre. Som om veldedighet kan unnskylde urett livsførsel og vrang lære!

Nei, det hellige evangelium lyder klart: Den som tror Kristus, tar imot Ordet og følger Ham på Veien, den smale, han/hun vil nå Målet. Den som forkynner et annet evangelium enn hva Kristus forkynte, han/hun være forbannet, skrev Paulus i et av sine brev, nevnt ovenfor.

Lydighet er bedre enn offer (1 Sam 15:22). Og så bør man heller ikke glemme det alvorlige budskapet fra Kristus i Matt 25, om å gjøre det gode. Gjerning og sannhet skal ikke skilles. Heller ikke kan Gud, Kristus og Den Hellige Ånd skilles fra Guds Ord. De er en udelelig enhet.

Jo, det er viktig å trøste og velsigne Israel, for den som forbanner Israel, skal selv bli forbannet, sier Skriften. Men - man skal ikke sette Israel i Guds sted, det er Gud som skal tilbes og æres.

Det triste er at mennesker som ikke kjenner Skriftene, blir forført til å tro den vrange læren som blir forkynt i ord og med uren og annen urett livsførsel. En kristen kvinne sa om et forhold Bibelen kaller synd: Nei, det er ikke galt å leve slik, det sier barna mine. Moren trodde mer på hva de ufrelste voksne barna hennes sa, enn hva Guds ord sier.

Slik er det når man opphøyer eller ansetter verdslige mennesker som rettledere (også i menighetsråd/eldsteråd). Jesus forkynte: Den som elsker far eller mor, sønn eller datter, mer enn Meg, er Meg ikke verd (Matt10:37).

Formaningen fra Jesus Kristus om å våke og be, er alltid aktuell, ikke minst i våre dager, den siste tid. Djevelen, Forføreren, som myrder, stjeler og ødelegger , har mange tjenere og mange ansikter - og har også forført stat og kirke til å vedta ugudelige lover og ført folket til frafall fra Ham som er Veien, Sannheten og Livet.

Ja, dette har kostet landet dyrt åndelig, men også økonomisk, noe mange ikke tenker over eller forstår.

Ekteskapsbrudd, oppløste hjem, abort, kjønnssykdommer, psykiske problemer hos barn og voksne som følge av umoralsk og egoistisk livsførsel, for å nevne noe, er belastende for Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), helsebudsjettene og sykehusene.

Kristne som lever i samsvar med Guds bud, sparer Norge for millioner av kroner årlig. Dette får aldri store oppslag i nyhetskanalene, men bør i det minste erkjennes av politikerne - og føre til overveielse om noe kan forandres.

debatt,jesus kristus,synd,israel,evangeliet,paulus,matteusevangeliet,ekteskap,abort