Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Intet med «klimatreghet» å gjøre
Del
Siden det her gjelder kampen mot en menneskeskapt global oppvarming som ikke en gang kan dokumenteres vitenskapelig, så gir det selvsagt enda mindre mening å la seg «spenne for» miljøaktivistenes vogn.

Overskriften over Dagens «Synspunkt» 17/9-19 var formet som et spørsmål: «Hvorfor er evangeliske kristne så klimatrege?» . Assisterende generalsekretær i Laget, Bård Rebbestad Løkken, peker her på «noen mulige årsaker» - slik han ser det - til den påståtte klimatregheten hos evangeliske kristne.

Utgangspunktet hans er imidlertid det han oppfatter som «en sterk vitenskapelig konsensus om at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte». Men en vitenskapelig tilnærming til disse spørsmålene har intet med «konsensus» å gjøre, for «konsensus» er et politisk begrep som det er grunnleggende feil å blande inn i en vitenskapelig diskusjon!

Her vil jeg vise til en artikkel som sto å lese i Dagbladet for over 2 ½ år siden: «FNs klimapanel innrømmer selv at klimamodellene feiler» , der fysikeren Stein Storlie Bergsmark konkluderte slik:

«Det er altså svært viktig å være klar over at det ikke er observasjoner eller erfaringsdata som ligger til grunn for Klimapanelets utsagn om kommende temperaturøkning, men modellbaserte scenarioer som hittil har vist seg å feile grovt, fordi modellene ikke har klart å fange opp at atmosfæretemperaturen ikke har steget signifikant siden 1998. Tvert imot, med bakgrunn i erfaringsdata fra satellitt- og værballongmålinger blir økt drivhuseffekt beregnet til bare 0,0033 grader per år, eller snaut 0,4 grader per 100 år, som en øvre grense.»

Det fremgår klart at Bergsmarks artikkel er vitenskapelig vel fundert, og det er som allerede nevnt bare vitenskapelige argumenter som teller i dette spørsmålet. Å støtte seg på slik vitenskapelig vel fundert argumentasjon som Bergsmarks i klimaspørsmålet har intet med «klimatreghet» å gjøre!

Å kjempe mot den dokumenterte økonomiske urettferdigheten i verden hører inn under vårt ansvar som kristne, men det betyr ikke at vi som evangeliske kristne skal la oss «spenne for» verken kommunisters eller sosialisters vogner. Og siden det her gjelder kampen mot en menneskeskapt global oppvarming som ikke en gang kan dokumenteres vitenskapelig, så gir det selvsagt enda mindre mening å la seg «spenne for» miljøaktivistenes vogn!

debatt,klima,klimakrise,klimaendringer,stein storlie bergsmark,drivhuseffekten,global oppvarming,axel saxe,bård rebbestad løkken