ENGASJERT: Nå har Gideon valgt
...
ENGASJERT: Nå har Gideon valgt sin vei for å nå sine mål. GodtNytt har foretatt sin retning. Egentlig er det helt greit. På denne måten blir flere engasjert, Ordet når lenger ut og flere får et møte med verdens Frelser, skriver Rolf Jarle Sjøen og Arne Topland. Foto: Adobe Stock
synspunkt
Guds ord må ut
Del
Et logisk spørsmål blir da: Er det rett å holde andre kvinner, prester og personer med utdanning og yrkestitler som ikke tilfredsstiller kriteriene utenfor organisasjonen når hovedformålet er at flest mulig skal bli nådd med Guds ord til frelse?

I Dagen onsdag 11. september er det et innlegg av konstituert generalsekretær i Gideon, Steinar A. Hopland. Han skriver om det flotte arbeidet Gideon utfører ved utdeling av Guds ord, om organisasjonen og han undrer seg over at noen har valgt å forlate Gideon. Undertegnede er to av «mindretallsfraksjonen som valgte å forlate Gideon», slik det står i nevnte innlegg. Skal dette få mening, er det nødvendig å komme med noen forklarende tilleggsopplysninger og sette ting i sammenheng.

Gideon har en flott formålsparagraf: «At mennesker må bli frelst ved utdeling av Guds ord og evangelisering.» Vi deler denne målsettingen. Vår tanke er da at dersom flest mulig skal komme i kontakt med Guds ord, må flest mulig dele dette ordet. GodtNytt inviterer derfor menn og kvinner som tror på Jesus, som sin frelser, med på dette evangeliserings- og utdelingslaget.

Dette var hovedgrunnen til at vi valgte å gå ut av Gideon og at GodtNytt ble stiftet høsten 2018. De fleste av dem som valgte å starte en ny evangeliserings- og bibelutdelingsorganisasjon har lang fartstid i Gideon og kjenner derfor denne organisasjonen meget godt. Fra ca 2014 arbeidet vi etter Visjon 2020.

Det var måltall for utdeling av testamenter, medlemsutvikling, Venner av Gideon og kirkebesøk med offer. Innen 2020 skulle målene nås. Styret la detaljerte planer for å nå disse målene. Etter to-tre år endret det internasjonale Gideon fokus. Nå skulle ikke utdeling lenger være det viktigste, men organisasjonen. Man skulle tilbake til røttene, hjelpe og støtte hverandre.

Siterer her den nettopp avgåtte generalsekretær i Gideon, Terje Fauske: «Gideon driver ikke først og fremst med bibelutdeling.» Sitat fra Utsyn nr. 6 –2019. Det er vanskelig ikke å se denne endringen av fokus.

Fra bibelutdeling som det viktigste til at organisasjonen er enda viktigere. Av dem som har forlatt Gideon er det to generalsekretærer med til sammen 40 års tjeneste i organisasjonen av de 42 årene Norsk Gideon har vært en del av det internasjonale fellesskapet. I tillegg fire landsformenn, flere styremedlemmer og mange trofaste medarbeidere.

Saken er at Gideon først og fremst er en mannsorganisasjon der forretningsmenn, ledere og fagpersonell kan bli medlem. Nylig avgåtte generalsekretær Fauske definerte fagpersonell som en som har bachelorutdanning.

Kvinner kan bli medlem hvis de er gift med en gideonitt. Et logisk spørsmål blir da: Er det rett å holde andre kvinner, prester og personer med utdanning og yrkestitler som ikke tilfredsstiller kriteriene utenfor organisasjonen når hovedformålet er at flest mulig skal bli nådd med Guds ord til frelse? Hvor stor prosent av Kristen-Norge holdes da utenfor? 75 prosent? 80 prosent? 90 prosent?

Hvilken mening får en da i overskriften i Steinar Hoplands innlegg: «Vi tror nemlig at hvert eneste Nytestamente der ute teller i et tiår hvor enda flere nordmenn har mistet Gud av syne.» Så sant, så sant. Hvert eneste testamente. Flest mulig – og flest mulig hender til å utføre oppdraget. Er ikke det logisk?

Hopland, som ikke var en del av denne prosessen, skal få en liten orientering om årsak til at vi gjorde vårt valg. Det var ikke først og fremst amerikansk innflytelse, men amerikansk bestemmelse. Det skulle ikke være noen nasjonale tilpasninger. Medlemskriterier var hovedspørsmålet på landsmøtet i Gideon i 2018.

Organisasjonen hadde mistet 30 prosent av medlemsmassen sin på fem år, aktiviteten var nedadgående og gjennomsnittsalderen økte. Hvorledes skulle arbeidet i Gideon reddes, var landsstyrets store hodepine. Et flertall i landsstyret gikk da inn for at Norsk Gideon skulle bli en organisasjon for kvinner og menn uten yrkeskriterier.

Vi håpte da at den negative trenden de siste årene kunne snus til fremgang. Men landsmøtet valgte det bestående. Og det er rett. Amerikanerne la et sterkt press på landsmøtet. Gideon i Canada valgte å åpne for kvinner i 2011, og tilsvarende valg ble gjort i Sverige og Storbritannia i 2018. Ingen av disse er derfor med i det internasjonale Gideon, TGI, lenger. Det viser seg at samme problemstilling også diskuteres i flere andre land.

Det stemmer at det har fulgt mye velsignelse i kjølvannet at testamentene som gideonittene har delt ut på hotell, skoler, fengsler og andre steder. Det skulle bare mangle. Guds ord vender ikke tomt tilbake. Vi tror at samme velsignelse hadde vært om personer med lavere utdanning og status hadde lagt ut disse testamentene.

Gideon Canada har på egen hånd utviklet et stort evangeliseringsarbeid i 30 ulike land i løpet av tiden etter 2011. Dette utenlands-arbeidet kalles ShareWord Global (del ordet globalt). GodtNytt er en del av dette sammen med Sverige og Storbritannia. GodtNytt skal delta i aksjon i Ukraina dette året.

I GodtNytt ønsker vi at alle som tror på Jesus skal bli med på å fullføre hans klare beskjed til disiplene da han forlot dem på Oljeberget. «Gå ut! Meg er gitt all makt! Vær ikke redde.» I dag gjelder de samme ordene til hans menighet. GodtNytt ønsker derfor å legge forholdene til rette slik at enkeltpersoner og menigheter skal få frimodighet og materiell til evangelisering og utdeling.

Nå har Gideon valgt sin vei for å nå sine mål. GodtNytt har foretatt sin retning. Egentlig er det helt greit. På denne måten blir flere engasjert, Ordet når lenger ut og flere får et møte med verdens Frelser. Og til slutt: GodtNytt håper alle organisasjoner som har evangelisering og bibelutdeling som hovedoppgave må lykkes i å fullføre sitt oppdrag, om det er i Norge eller andre land.

paywall
gideon,norsk gideon,arne topland,rolf jarle sjøen,steinar a hopland,steinar hopland