«Jeg vil ønske Øystein Gjerme
...
«Jeg vil ønske Øystein Gjerme (bildet) lykke til når han fra 1. januar 2020 tiltrer som Pinsebevegelsens nye leder», skriver artikkelforfatteren. Foto: Magnar Børnes
debatt
Takk til Øystein Gjerme
Del
Jeg håper han vil ta initiativ til noen klargjørende samtaler med bevegelsens øvrige pastorer når det gjelder Visjon Norges teologiske profil og virksomhet for øvrig.

Den 10. september hadde jeg et innlegg på trykk i Dagen, der jeg oppfordret ansvarlige ledere i Pinsebevegelsen til å ta et oppgjør med Visjon Norge. Jeg nevnte i den forbindelse tre sentrale pinsemiljøer som eksempler på et kritikkverdig «samrøre» med Jan Hanvolds TV-kanal: Salt Bergenskirken, Filadelfia Kristiansand og Evangeliesenteret.

To dager senere, 12. september, kom det et hyggelig og interessant svar fra Øystein Gjerme i Salt Bergenskirken. Han dokumenterte der at min mistanke om et «samrøre» mellom tidligere eiere av Forum Scene (Visjon Norge og Norge Idag) og den nye eieren (Salt Bergenskirken), ikke var i samsvar med virkeligheten.

Jeg vil takke ham for en slik klargjøring, og jeg skjønner dermed at Jan Hanvold tok munnen for full da han erklærte at Forum skulle fungere som Visjon Norges «Vestlandsstudio» fra nå av.

Min utfordring til Pinsebevegelsen som sådan står imidlertid fremdeles ved lag, siden begrepet «samrøre» fremdeles er på sin plass når det gjelder de andre miljøene jeg nevner. Jeg er klar over at Pinsebevegelsens struktur er slik at hver enkelt menighet er selvstyrt, men alle tilhører de vel tross dette en bevegelse med en felles teologisk profil?

«Hvem man assosieres med er ikke enkelt å styre i norsk lavkirkelighet», skriver Gjerme. Det er bare delvis riktig. Hvem man velger å samarbeide med, sender nødvendigvis ut noen signaler om hva man aksepterer som «innafor».

Jeg vil ønske Øystein Gjerme lykke til når han fra 1. januar 2020 tiltrer som Pinsebevegelsens nye leder – og jeg håper han vil ta initiativ til noen klargjørende samtaler med bevegelsens øvrige pastorer når det gjelder Visjon Norges teologiske profil og virksomhet for øvrig.

øystein gjerme,visjon norge,oddbjørn johannessen,debatt,forum,salt,salt bergen,jan hanvold