GLOBALT: Det er umulig å drive
...
GLOBALT: Det er umulig å drive lokalpolitikk i dag uten et globalt fokus­, skriver Kristine Storesletten Sødal. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix
utenrikskommentar
Lokale valg med globale følger
Del
Er din kommune modig nok til å tenke globalt i alle ledd?

Et par uker før årets kommunevalg satt vi med frokostbordet sammen med yngstemann på 10 år. Plutselig så han på oss med et bekymret blikk og sa: «Dere er så heldige som er så gamle.» «Hvorfor det?», spurte vi, litt overrasket. «Jo, fordi dere kommer til å dø før jorda blir ødelagt. Det er mye verre for oss som er barn!».

Vi så på hverandre med store øyne. På den ene side var det jo forbløffende at han reflekterte på denne måten. For det andre opplevde vi et stort alvor i ordene hans. Dette mente han virkelig – og med hele seg. Jeg ble minnet på at midt oppi alt maset om bompenger og andre hete lokale tema, er det større ting som virkelig betyr noe.

Det er lett å bli navlebeskuende i en lokal valgkamp, hvor noen enkeltsaker blir rådende og andre saker forsvinner, og hvor personifisering og polarisering overskygger både verdier og politikken i seg selv. Hver dag på jobb i løpet av disse to månedene har vi i Strømmestiftelsen vært vitne til flom i land som Bangladesh og tørke i Sør-Sudan, med alvorlige følger for mange.

Vi har fått rapporter om vold og matkrise i Burkina Faso, som ifølge Verdens matvareprogram (WFP) rammer om lag 1,5 millioner mennesker akkurat nå. Hver dag vet vi at flere tusen jenter under 18 år har blitt giftet bort et sted i verden, totalt minst 10 millioner årlig. Vi vet at om lag 262 millioner barn som skulle ha vært på skolen, våkner opp uten denne muligheten.

Slik kunne jeg fortsatt. Jeg er fullt klar over at jeg har en jobb hvor jeg blir mer minnet på konsekvensene av klimakrise og fattigdom enn det som er vanlig. Og man kan spørre seg om dette har noe som helst med et kommunevalg å gjøre. Jeg mener det absolutt har det. Med økende globalisering er vi direkte berørt av endringer internasjonalt på svært mange områder.

I 2030 – og det er snart bare 10 år igjen – skal verden ha oppnådd FNs bærekraftsmål. Disse 17 målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dette gjelder lokalt så vel som globalt, og her må vi alle spille en rolle. Det vi gjør lokalt, kan bidra til å nå målene globalt.

På et kommunalt nivå handler dette om alt fra konkrete saker som hva slags produkter man velger gjennom offentlige innkjøp, hvordan man satser på integrering, kulturutveksling eller internasjonale temadager på skolene. Det har positive ringvirkninger når en kommune tilrettelegger for fredsarbeid på tvers av landegrenser, gjennom for eksempel vennskapskommuner, eller støtter opp om lokale bedrifter som ønsker å gjøre en forskjell og jobbe for bærekraftig utvikling.

Som bistandsorganisasjon jobber vi selv nært med mange bedrifter i lokalt næringsliv. Vi ser at flere og flere ønsker «et mål utenfor seg selv». De ønsker å vise samfunnsansvar og bidra med sin kompetanse for en mer rettferdig og bærekraftig verden. De har også tatt innover seg at man ikke kan sikre fremtidig utvikling og vekst uten et slikt fokus.

Et slikt samarbeid er fruktbart på flere måter, fordi bedriften eller virksomheten kan bidra med viktig kunnskap som kan hjelpe våre samarbeidspartnere i Vest-Afrika, Øst-Afrika og Sørøst-Asia. Vi har akkurat inngått et samarbeid med aktører i den norske avfallsbransjen, om et prosjekt som skal forbedre avfallshåndtering og skape bærekraftige jobber i Bamako, hovedstaden i Mali. Det er både inspirerende og meningsfullt!

Om 10 år er min sønn 20 år, og jeg håper han lever i en fredfull verden som går fremover og ikke holder på å rakne. Jeg håper vi «gamle» kan si at vi tok ansvar. Vi tenkte lengre enn til bompengestasjonen. For det er umulig å drive lokalpolitikk i dag uten et globalt fokus. Med innbyggere fra mange ulike nasjoner, i en stadig mer globalisert verden, er det dessuten viktig å se oss selv i en større sammenheng. Ikke bare som Norge, men som kommune, som nabolag, og som familie.

Er din kommune modig nok til å tenke globalt i alle ledd? Det håper jeg landets 356 kommune- og bystyrer vil svare høyt og tydelig «Ja!» på, når de nå de legger opp løpet for de neste årene.

kristine storesletten sødal,strømmestiftelsen,kommunevalg,miljø,klima,kommunevalget,klimaendringer,global oppvarming