«Landsstyret i Kristen Idretts
...
«Landsstyret i Kristen Idrettskontakt (KRIK) har fattet et splittet todelt vedtak om Guds ord og ekteskap», skriver artikkelforfatteren. Foto: Dagen / arkiv
debatt
KRIK med todelt vedtak
Del
Det hadde vært klargjørende om Åpen kirkegruppe i stedet for den skjulende formuleringen hadde sagt det rett ut: KRIK på lik linje med andre må akseptere at vi ikke aksepterer det Jesus Kristus sier og ber om.

Landsstyret i Kristen Idrettskontakt (KRIK) har fattet et splittet todelt vedtak om Guds ord og ekteskap. Mot en stemme, ifølge media. Flere har reagert på vedtaket. I avisa Dagen 26. august kommer også Åpen kirkegruppe med en uttalelse om vedtaket.

Det oppleves manipulerende, og tåkeleggende av det helt grunnleggende alvoret i saken. Åpen kirkegruppe skriver: «KRIK må akseptere skeive ledere på lik linje med andre.» Formuleringen er godt egnet til å føre vill, bort fra det Jesus Kristus sier og ber om.

Det hadde vært klargjørende om Åpen kirkegruppe i stedet for den skjulende formuleringen hadde sagt det rett ut: KRIK på lik linje med andre må akseptere at vi ikke aksepterer det Jesus Kristus sier og ber om. Johs.17,21: «Jeg ber at de alle må være ett, likesom Du, Far, er i Meg og Jeg i Deg. Slik skal også de være i Oss, for at verden skal tro at Du har sendt Meg.»

Hvorfor ber Jesus Kristus de troende om å være ett? For at verden skal tro at Gud har utsendt Jesus Kristus, for å berge det som var fortapt. (Luk 19,10.)

Ifølge Jesus Kristus blir et delt kristensamfunn et hinder for at verden skal komme til tro. Det er veldig alvorlig.

Prester og forkynnere som sier det som det står i Skriften kan bli nektet talerstoler. Men uansett; «Hvis noen taler skal han tale som Guds ord. Hvis noen tjener, skal han gjøre det ved den kraft Gud gir…» (1.Pet 4,11.) Guds ord står fast, skjuler ikke sannheten og rokkes ikke av tidsånden.

Galaterbrevet 1,8–10: «Men selv om vi eller en engel fra Himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! Som vi har sagt før, sier vi nå igjen:

Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har tatt imot, han være forbannet! Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker – eller av Gud? Eller forsøker jeg å gjøre mennesker til lags? For hvis jeg fremdeles gjorde mennesker til lags, var jeg ikke Kristi tjener.»

Glideflukt bort fra Jesu Kristi bønn om å være ett er veldig alvorlig.

åpen kirkegruppe,krik,jesus kristus,galaterbrevet,jesus,debatt,evangeliet,kristen idrettskontakt,ola e. hals