UTENRIKSKOMMENTAR: «En helhetl
...
UTENRIKSKOMMENTAR: «En helhetlig misjonsforståelse integrerer skaperverket og oppfordrer kristne til ansvar og til deltakelse», skriver Andreas Andersen. Foto: AP Photo/Eraldo Peres, NTB scanpix
debatt
Brasil brenner!
Del
Misjonsalliansen har i flere tiår jobbet med ulike prosjekter rettet mot den fattige og sårbare befolkningen i Brasil. De siste årene har flere av prosjektene også hatt et tydelig klima- og miljøperspektiv.

Under Rettferdskonferansen i Oslo høsten 2018 hadde vår leder i Brasil, Bebeto Araújo, et sterkt og personlig foredrag om urettferdighet, og Dagen hadde en lengre artikkel om Bebeto noen dager etterpå.

I forbindelse med brannene i Amazonas har vi nylig snakket med Bebeto. Han forteller: Gjennom et kirkenettverk oppfordrer vi kristne til å være deltakende i miljøspørsmål – uten å snakke om høyre eller venstre. Men vi er imot politikken fra president Bolsonaro. Vi spør om dette er en politikk for livet eller for døden. Vi vil velge livet! Da må vi våge å være radikale, og vi må tåle kritikk .

Det har den siste tiden vært diskutert i mediene om fattige småbønder og indianere står bak brannene og avskogingen i Amazonas.

Vår representant i Brasil er tydelig på at småbønder og indianere hverken ønsker eller har ressurser til å igangsette store branner eller hogge ned regnskog for så å gjøre den om til beitemarker eller dyrkbar jord. Det er landeierne og storbønder som ønsker dette.

Enkelte rike storbønder kan eie eiendommer så store som arealet til Nederland, og både president Bolsonaro og mange landeiere mener beskyttelse av klima og miljø hindrer den økonomiske utviklingen i landet.

Kvegdrift er hovedårsaken til at regnskogen i Sør-Amerika forsvinner. Hvert år avskoges store regnskogsområder for å bruke områdene som beitemark. Storbøndene trenger soya og mais, ikke for å gi mennesker mat på bordet, men i all hovedsak som fôr til dyr og for å øke kjøttproduksjonen.

Bebeto forteller oss at 70 prosent av jordbruksproduktene i landet som gir mat på bordet kommer fra de små familiebrukene. Dette er småbønder med opp til 10 hektar jord og som stadig blir truet av de store og mektige.

Det har i år vært 75 000 branner i Brasil, 84 prosent mer enn tilsvarende periode i fjor. Brasils miljøvernbyrå IBAMA har fått redusert budsjettet med 24 prosent siden Bolsonaro tiltrådte som president i januar, og lederen av det offentlige forskningsinstituttet INPE mistet for kort tid siden jobben etter å ha publisert data om faktiske tall om nedbrenningen av regnskogen.

Men man aner en ny utvikling i landet. Mange som støttet Bolsonaro ved valget i januar er nå bekymret over presidentens politikk. Industrieierne merker presset fra det europeiske markedet, og det kommer trusler om boikott av brasilianske varer så lenge regnskogen ødelegges.

Hvordan forholder så de kristne seg til det som skjer? Tradisjonelt har det vært liten interesse for klimaspørsmål blant evangeliske kristne i Brasil. Den har vært noe større i den katolske kirken, men kirkene i Brasil er ingen helhetlig størrelse. Bebeto mener hovedproblemet er å finne i den teologiske tenkningen.

Evangeliske kristne er ofte påvirket av en svært individuell forståelse av troen, med ensidig fokus på personlig frelse og å redde mennesker ut av ondskapen i verden. For trosmenigheter/ny-karismatiske kirker (som det er mange av i Brasil) blir velstand og stort forbruk et bevis på Guds velsignelse.

Bebeto vil ha større vekt på bønnene i Fader vår: La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Han er en sentral talsmann for det som i Sør-Amerika kalles Mission Integral , en integrert og holistisk forståelse av misjon som omhandler både evangelisering og engasjement for sosial rettferdighet og sosialt ansvar.

En helhetlig misjonsforståelse integrerer skaperverket og oppfordrer kristne til ansvar og til deltakelse. Bebeto peker på tre viktige områder og valg:

a) bevisstgjøring og opplæring i miljøspørsmål, b) lokal deltakelse og c) omvendelse. Det siste er vanskelig , fortalte Bebeto i telefonsamtalen for få dager siden: Vi må stille alvorlige spørsmål ved vårt eget forbruk, og kanskje må vi omvende oss. Er mitt forbrukermønster til velsignelse for min neste og for Guds skaperverk – eller ikke?

rettferdskonferansen,oslo,brasil,bebeto araujo,amazonas,sør-amerika,miljøvern,den norske misjonsallianse,andreas andersen,jair bolsonaro