Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Lekmannsprester
Del
Mangelen på prester i Den norske kirken er akutt og vil bli stadig verre, da stadig flere prester pensjonerer seg og det er få som velger å bli nye prester.

Vi i Bønnelista er inspirerte av den anglikanske kirka, der man har tatt i bruk leg i kirkelydene til å avlaste sogneprestene, ved å utdanne lekmannsprester til spesifikke oppgaver i kirkelydene som ledelse av gudstjenester, forkynning, dåp og gravferd.

Det har laget mer rom for lekfolk til å engasjere seg i sine kirkelyder, en mulig inngang til nye prester som er usikre på å ta en utdanning på mange år og avlasting av sogneprester til å fokusere mer på evangelisering.

Det skaper og et tettere fellesskap der prestene og kirkelyden kan støtte hverandre i bønn og etterfølgelse av vår Herre Jesus Kristus.

Vi i Bønnelista ser på økt bruk av lekmannsprester ikke bare som en rask løsning på et alvorlig problem. Vi ser på lekmannsprester og disippeltrening som en del i vår langsiktige plan for å snu trenden i Dnk med fallende medlemstall og på sikt gjøre vår kirke i stand til å sette opp igjen gamle og nye kirkelyder over hele landet, etter misjonsbudet til vår Herre Jesus Kristus.

8. og 9. september er det kirkevalg. Som medlem av Den norske kirke kan du påvirke retningen til vår kirke i de neste fire årene. Ved å stemme på Bønnelista, gir du din støtte til en kursendring der Guds ord igjen er autoritet i Den norske kirke.

debatt,lekmann,den norske kirke,prester,kirken,bønnelista,øyvind skartveit