KONSERVATIVE: Et nært samlet s
...
KONSERVATIVE: Et nært samlet styre fattet vedtaket om at KRIK skal holde fast ved sitt konservative ekteskapssyn, samtidig som vi respekterer at kristne kan være uenige i dette spørsmålet, skriver Erlend Klepsvik Haus. Bildet er fra KRIKS generalforsamling i 2018. 
 Foto: Ingjerd Våge
synspunkt
Dagen tar feil om KRIK
Del
Når Dagens leder bevisst velger å fremstille prosessen frem mot vedtaket som administrasjonsstyrt, med vår ferske generalsekretær i spissen, er det beviselig feil.

Det er flere element i fremstillingen av KRIKs vedtak og vei videre i Dagens leder (30.08.19) det er grunnlag for å bestride.

Men det er ikke hensiktsmessig å innlede en diskusjon med Dagen hvorvidt det vil tjene Guds rike at kristne organisasjoner, med samme målsetting om å nå nye mennesker med evangeliet, viderefører fruktbart samarbeid.

Den samtalen tar vi med våre samarbeidspartnere, og det er gledelig at våre samarbeidspartnere ønsker dialog. Heldigvis er det heller ikke Dagen som til syvende og sist skal dømme fruktene av KRIK eller andre kristne organisasjoners arbeid.

Når Dagens leder bevisst velger å fremstille prosessen frem mot vedtaket som administrasjonsstyrt, med vår ferske generalsekretær i spissen, er det beviselig feil. Organisasjonen har vært gjennom en lang og til dels krevende prosess som startet for om lag to år siden.

Uten å gå inn på alle detaljene underveis, var det forrige styre og generalsekretær som våren 2018 nedsatte en referansegruppe som fikk i oppdrag å legge frem konkrete anbefalinger for styret i spilleregel-saken.

Referansegruppen skulle etter planen legge frem sine anbefalinger for styret tidligere i vår, men da omfanget av materialet og innspillene de skulle gjennomgå var stort, ble det utsatt til styremøtet i juni.

Organisasjonen har vært informert om prosessen hele veien, blant annet gjennom referat fra både referansegruppene og styremøtene som legges ut på KRIKs nettside. Spillereglene var også tema på generalforsamlingen i fjor høst, som er organisasjonens øverste organ.

Denne prosessen har altså pågått over lengre tid, hvor deler av perioden var med et annet styre og hovedsakelig uten den nåværende generalsekretæren. Referansegruppens anbefalinger som lå til grunn for styrets vedtak i saken var også nær ferdigstilt på det tidspunktet sittende generalsekretær tiltrådte i april.

Derfor blir det helt feil når Dagens leder på fredag påstår at «Med henne [Silje Kvamme Bjørndal] ved roret var det bare et tidsspørsmål før denne retningsendringen ville bli foretatt]», en feil som undergraver organisasjonens og styrets reelle prosesser i denne saken.

Et nært samlet styre fattet vedtaket om at KRIK skal holde fast ved sitt konservative ekteskapssyn, samtidig som vi respekterer at kristne kan være uenige i dette spørsmålet. Det gjorde vi fordi vi tror dette vedtaket best ivaretar organisasjonens formål, som er å være en lavterskel møteplass hvor ungdommer kan få sitt første møte med Jesus.

paywall
paywall
krik,kristen idrettskontakt,synspunkt,debatt,silje kvamme bjørndal,homofili,samliv