DEBATT: «Vi arbeider og ber hv
...
DEBATT: «Vi arbeider og ber hver dag for at jødene skal få se Jesus som sin Messias. Et frelsende blikk på blodet og den stedfortredende Jesus Messias», skriver John Roger Nesje, formann i Ordet og Israel. Foto: Adobe Stock
i fokus
Evangeliet til jødene
Del
Kjenner du de Hellige Skrfiter, som kan gjøre deg vis til frelse… (2. Timoteus 3:15).

Hvilke Hellige skrifter kjenner Timoteus? Jo, Det Gamle Testamentet. Men kan virkelig Det Gamle Testamentet gjøre vis til Frelse? Javisst!

Peter sier at profetene profeterte om den nåde som dere skulle få, idet de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste fram til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. (1.Pet 1:10-11). Så har altså Gud skrevet om denne frelsen og nåden i Det Gamle Testamentet. Ja, faktisk Kristi Ånd viste og vitnet. Jesus selv forkynner i Det Gamle Testamentet.

La oss se på et lite knippe av personer i Det Gamle Testamentet som Gud profeterer igjennom. Budskapet er entydig og sentralt, og gjør vis til frelse : Adam: I 1. Mos 3 møter vi Adam og Eva etter de har syndet. De ser etter en løsning og forsøker på egenhånd å gjemme seg i hagen og bak fikenblader. Men Gud kommer med løsningen i vers 21. Han kler Adam og Eva i skinn. Altså måtte et dyr drepes for å skjule deres synd. - Gud forkynner blodet og stedfortredende død.

Abel: I 1.Mos 4,4 leser vi at Abel ofret et lam. Han hadde sikkert lært det fra sine foreldre. Gud ser til Abels offer, men ikke til Kains egenproduserte grøde fra marken. - Gud forkynner blodet og stedfortredende død.

Abraham: Han er klar for, på Herrens bud, å ofre sin sønn Isak i 1. Mos 22,10. Så er det at Herren stopper ham, og i vers 13 leser vi at Abraham finner en vær og ofrer den istedenfor Isak. - Gud forkynner blodet og stedfortredende død.

Josef: Brødrene vil slå ham i hjel. Men ifølge 1. Mos 38,31 så blir en geitebukk slaktet istedenfor, og kjortelen dyppet i blodet og sendt hjem til hans far Jakob som regner ham for å være død. - Gud forkynner blodet og stedfortredende død.

Moses: Det var bare én redning fra døden for de førstefødte i Egypt. I 2.Mos 12 får Moses beskjed om at redningen er å slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene og dørbjelkene. Da går dommen og dødsengelen forbi. - Gud forkynner blodet og stedfortredende død.

Vi kunne fortsatt med ofringene, tabernaklet og tempeltjenesten, og ikke minst den lidende Messias i Jesaja 53. Men vi stopper med dette. Gud forkynner ved Kristi Ånd gjennom Det Gamle Testamentet. Budskapet gjør vis til frelse. - Gud forkynner blodet og stedfortredende død.

Dette står jo i jødenes bibel. Vi arbeider og ber hver dag for at jødene skal få se Jesus som sin Messias. Et frelsende blikk på blodet og den stedfortredende Jesus Messias.

debatt,ordet og israel,timoteus,jesus,det gamle testamentet,abraham