PÅLITELIG: Når vi ikke står op
...
PÅLITELIG: Når vi ikke står opp kun for kristne, blir vi sett på som en mye mer pålitelig og troverdig organisasjon. På den måten er vi bedre i stand til å hjelpe kristne også, skriver Ed Brown. Bildet er fra Christchurch etter terroren der i mai. Foto: Vincent Yu, AP Photo/NTB Scanpix
synspunkt
Vi er kalt til å snakke sant
Del
For oss som kristen aktør er det viktig å protestere mot angrep på mennesker uansett hvilken tro de har. Kristne har ikke mer menneskeverd enn andre.

I mai vedtok FNs generalforsamling at 22. august skal være en internasjonal minnedag for mennesker som er utsatt for voldelige angrep for sin tros skyld. Vi i Stefanusalliansen hilser minnedagen velkommen.

Dette er en begivenhet. Vi håper minnedagen kan være med på å bekjempe alle former for hatkriminalitet og vold rettet mot mennesker på grunn av tro eller religion.

Nå er det velkjent at ulike land kan ha ulike motiver og legge ulike tolkninger til grunn for sin stemmegiving og sine posisjoner i spørsmål om trosfrihet og religiøse minoriteters rettigheter.

Men dersom alle FNs medlemsland tar denne resolusjonen på alvor, vil minnedagen få stor betydning for sårbare grupper i mange land.

Minnedagen kommer etter de siste års kraftige økning i voldelige angrep mot religiøse samfunn og minoriteter. Terroren mot muslimer i Christchurch på New Zealand i mars og mot kirker i Sri Lanka i påsken, viser hvor akutt den hatefulle og voldelige trusselen er. I sommer kom så volden mot troende igjen til Norge, gjennom angrepet mot en moské i Bærum. Norske jøder vet hva trusselen er og gjør, etter at synagogen i Oslo ble beskutt for 13 år siden.

Mennesker uansett tro skal være trygge i bønn. Vi må sammen stå opp mot voldskreftene. En internasjonal minnedag kan være til hjelp.

FN-resolusjonen som inkluderer den nye minnedagen, beklager sterkt «alle voldshandlinger mot personer på grunnlag av deres religion eller tro» og understreker betydningen av trosfriheten, ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og organisasjonsfriheten og disse rettighetenes rolle i kampen mot intoleranse og diskriminering basert på tro eller livssyn.

Noen land har de siste årene markert 27. oktober som internasjonal dag for religionsfrihet. Men den nye internasjonale minnedagen er den første FN-vedtatte dag for å sette internasjonalt søkelys på trosfriheten og minne ofrene for forfølgelse på grunn av tro eller livssyn.

Den ble enstemmig vedtatt 28. mai, og var foreslått av Brasil, Canada, Egypt, Irak, Jordan, Nigeria, Pakistan, Polen og USA. FNs generalforsamling ber alle medlemsland, FN og andre internasjonale organisasjoner, sivilsamfunnet og private aktører om å markere den nye minnedagen.

Vi i Stefanusalliansen vil gjøre vårt for å løfte trosfriheten også på denne minnedagen. For oss som er en kristen aktør er det viktig å protestere mot angrep på mennesker uansett hvilken tro de har.

La meg nevne fire grunner til dette.

1. Alle mennesker er skapt i Guds bilde. Det bør ha konsekvenser for hvordan vi behandler hverandre. Det betyr at alle har samme menneskeverd og skal behandles som mennesker. Kristne har ikke mer menneskeverd enn ikke-kristne.

2. Nestekjærlighet. Som kristne er vi kalt til også å elske våre fiender. Dette er et ansvar som alle kristne har, og det er ikke noe vi kan ta på oss bare når det er beleilig.

3. Sannhet. Som kristne er vi kalt til å snakke sant. Der hvor kristne blir forfulgt, er det ofte også andre som blir forfulgt på grunn av sin tro, eller for sin ikke-tro. Vi er ikke tro mot sannheten dersom vi ikke også forteller om andre som sitter i samme eller i en lignende situasjon som våre kristne trossøsken.

4. Pragmatisme. Hvis vi er opptatt av å hjelpe kristne som lider for sin tro, er vi nødt til å tenke pragmatisk og på det som er mest effektivt. Når vi ikke står opp kun for kristne, blir vi sett på som en mye mer pålitelig og troverdig organisasjon. På den måten er vi bedre i stand til å hjelpe kristne også. Vi har også partnere som samarbeider med mennesker av annen tro.

Det betyr ikke at vi svekker bevisstheten om Stefanusalliansens kristne egenart og våre røtter. Den store majoriteten av våre prosjekter og partnere i det enkelte land er kristne eller kirkelige. Det dreier seg i stor grad om ulike former for hjelp og støtte til forfulgte og diskriminerte kristne. Vi støtter også misjonsarbeid, utført av lokale partnere, i områder der misjonering er forbudt eller svært krevende.

Vår kristne tro og Jesus som forbilde inspirerer oss også til å arbeide for rettferdighet for alle. Vi tror på en Gud som har gitt hvert menneske friheten til selv å ha en tro, å utøve troen og å skifte tro. Dette har vært en viktig del av Stefanusalliansens verdigrunnlag og arbeid siden organisasjonens begynnelse. Og dette vil fortsette å være et fundament også i fremtiden.

ed brown,stefanusalliansen,debatt,forfulgte kristne,fn,ytringsfrihet,christchurch,new zealand,muslimsk terror,terror