BEKLAGELSE: Med andre ord er d
...
BEKLAGELSE: Med andre ord er det fullstendig urimelig å hevde at Magnus sier at transseksuelle vil gå fortapt fordi de er transseksuelle. Her bør Sommerfeldt (bildet) snarest komme med en beklagelse, skriver Espen Ottosen. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix
Debatt
Sommerfeldts urimelige beskyldning
Del
Det er dessverre ingen tvil om at biskop Atle Sommerfeldt sprer feilaktigheter om hvordan Alv Magnus – og andre forkynnere – taler om transpersoner og om omvendelse for homofile.

Alv Magnus og Atle Sommerfeldt er åpenbart uenige om hva som kan sies om konkrete synder fra en talerstol i Den norske kirke. Jeg mener en del om den debatten, men vil her begrense meg til å kommentere en grovt feilaktig beskyldning som Sommerfeldt retter mot Magnus. I Dagen 19/8 skriver han nemlig at Magnus «dømmer også mennesker som har en transseksuell eller homofil legning til helvete».

Denne påstanden er svært feilaktig, og det er fristende å spørre hva som er årsaken til at Sommerfeldt legger seg på et så lavt presisjonsnivå. Jeg skal ikke presentere gjetninger, men inntrykket som skapes er uansett at biskopen er mer opptatt av å kritisere en gjestepredikant enn av å lese nøye det denne predikanten har uttalt.

For det første dømmer Magnus altså ikke en transseksuell (begrepet er for øvrig omstridt; det er biskopen kanskje heller ikke klar over) til helvete. Det eneste Alv Magnus sier om transpersoner i sin tale er følgende:

Han kritiserer «røster» som «sier at du må selv definere hvilket kjønn du er, uavhengig av hva du er født som biologisk sett». Kritikken fra Magnus rammer altså bare de som argumenterer for at kjønn ikke handler om biologi, men om følelser.

Med andre ord er det fullstendig urimelig å hevde at Magnus sier at transseksuelle vil gå fortapt fordi de er transseksuelle. Her bør Sommerfeldt snarest komme med en beklagelse.

For det andre er det selvsagt heller ikke slik at Magnus har forkynt at mennesker med en homofil legning går fortapt. Magnus taler konsekvent om «livsstil» når han snakket om homofili i sin tale på Tomb.

Et sted snakker han om dem som «levde i homoseksuelle forhold» før de ble kristne og omvendte seg. Ikke et eneste sted i sin tale nevner Magnus ordet «legning» i sin tale; dette er tvert imot noe Sommerfeldt legger inn i talen.

Jeg hadde trodd at en så erfaren biskop som Sommerfeldt hadde en viss kunnskap om hvordan konservative kristne i tiår har snakket om homofilt samliv. Men presisjonsnivået hans i Vårt Land er skuffende lavt.

Og enda verre var det i Dagsnytt 18 fredag 16/7. Der presterte biskopen å hevde at han reagerte på en forkynnelse som sier at homofile mennesker «går til helvete hvis du ikke endrer legning». Hadde jeg ikke visst bedre, ville jeg trodd at en slik påstand ble fremstilt av en person som aldri hadde hørt tradisjonell kristen forkynnelse om seksualitet og samliv.

Realiteten er at vi som står for en klassisk kristen samlivsetikk – slik Alv Magnus gjør – fremholder at ingen mennesker ble fordømt av Gud på grunn av sin legning. Derimot fastholder vi at homofilt samliv er synd.

Selv kjenner jeg svært mange kristne som betegner seg som homofile eller sier at de kjenner på homofile følelser. Likevel velger de ikke å gå inn i et homofilt forhold. Disse fortjener kristnes fulle støtte.

Det er helt ubegripelig at biskop Atle Sommerfeldt formulerer seg slik at det tvert imot ser ut som om Alv Magnus – og svært mange andre – fordømmer disse.

espen ottosen,alv magnus,atle sommerfeldt