Fra valglokalet under et tidli
...
Fra valglokalet under et tidligere kirkevalg. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
Debatt
Hvorfor jeg ikke skal stemme ved kirkevalget
Del
Vil du ha en bilmekaniker som kobler ut det plagsomme varsellyset på dashbordet, eller en bilmekaniker som tydelig viser til alvorlig feil på bremsesystemet?

Odd-Inge Rønning, 6. kandidat for Åpen folkekirke til Agder og Telemarks bispedømmeråd, spør i Dagen 2. august om jeg og andre gidder å stemme ved høstens kirkevalg. Mitt klare svar er nei.

Jeg burde meldt meg ut av Den norske kirke (Dnk) for lenge siden, men min utmelding skal sendes i god tid før valget. Beslutningen ble endelig tatt etter å ha hørt biskop og preses Helga Haugland Byfuglien sin morgenandakt på NRK 29. juli. Her sies det i klartekst og uten filter at kirken skal tolke Bibelen i tråd med samfunnsutviklingen.

Det vises konkret til at slaveri ikke lenger aksepteres, til utviklingen som har skjedd når det gjelder kvinnenes plass i samfunnet, og aksepten av samkjønnet ekteskap. Det er også en slik utvikling Rønning vektlegger i sitt innlegg.

Etter mitt syn er det en grunnleggende forskjell på å akseptere og heie frem naturlige og gode samfunnsendringer, og det å radikalt endre synet på det Bibelen kaller for synd. Jeg er ingen teolog, men så langt jeg kan se tar også Bibelen avstand fra slavedrift. Blant annet viser Paulus (1. Tim 1.10) til at loven er god når vi bruker den rett, og at loven blant annet er bestemt for:

«dem som driver med hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel….». Vi vet at kvinnene ikke ble regnet som likeverdige da bibelen ble skrevet, men Bibelen viser likevel til mange flotte kvinner og heier tydelig på dem.

Paulus peker likevel på at kvinnene ikke skal ha et læremessig hyrdeansvar, og gjennom dette ta et hovedansvar for å beskytte menigheten fra vranglære (1. Tim 3, 1-7, Tit 1, 5-9, Apg 20, 17-35 og 1. Pet 5, 1-4).

Dette kan det også i dag være gode grunner for. Det Helga Haugland Byfuglien sier kan hevdes å være en reprise på det kvinnen Eva praktiserte etter at slangen sa til henne i Edens hage, jf. 1. Mos 3,1: «Har Gud virkelig sagt?»

Gjennom å akseptere kjønnsnøytrale ekteskap, annullerer Dnk Bibelens ord som taler mot homofil livsførsel. Som kjent er det mange slike henvisninger. Se blant annet 3. Mosebok 18.22, Rom. 1, 26-27, 1. kor. 6, 9-11 og 1. Tim 1, 9-11. Tydeligere enn det som står i 1. kor. 6, 9-10, hvor det i klartekst sies at menn som ligger med menn ikke skal arve Guds rike, kan det vel ikke sies?

Sett i forhold til at kvinner ikke ble regnet tilstrekkelig med, men likevel fikk plass i omtalen i Rom. 1, 26 er det etter mitt skjønn også helt klart ment at kvinner som ligger med kvinner, heller ikke skal arve Guds rike.

I stedet for å understreke dette, har Dnk valgt å sette denne kirkens fortolkning inn som en ny sannhet til erstatning for Guds klare ord. Dersom Gud ikke går god for en slik omskriving, blir det etter mitt skjønn det største overgrepet som kan gjøres mot kristne mennesker, fordi de risikerer å gå glipp av Guds underfulle nåde.

Her er det heldigvis Gud som har siste ord, men han er Hellig og han er knallhard i sin dom over de som farer med vranglære. Se blant annet Luk 17, 1-2.

Dnk har valgt å forkynne det som er inn i tiden («klør i øret», jf. 2. Tim. 4, 3). Dette undergraver det tydelige oppdraget den kristne kirke har til å forkynne ordet rett, jf. blant annet 2. Tim. 4, 2. I praksis betyr det etter mitt skjønn at den er blitt en sekt, hvor menneskeskapte bud og fortolkninger likestilles med, eller settes høyere enn Guds ord.

Det betyr igjen at vi også må kunne forvente flere slike regelbytter i årene fremover, hvor Kirkemøtet anser seg selv som Guds talerør til den norske kristenhet. Om det ikke passer å forkynne Guds klare ord om to og bare to mulige utganger fra dette livet, kan jo kirkemøtet også med et flertallsvedtak lage en ny regel som sier at Gud er så kjærlig at han ikke kan akseptere at noen går fortapt.

Jeg kan på ingen måte se at Dnk har fått mandat til å innta en slik rolle. I praksis får vi en kirkeledelse som bidrar til stadig større uthuling av Guds sanne ord. Den ene asfaltklumpen som løsner i veibanen, etterfølges av stadig flere løsrevne stener, og til slutt er det et stort åpent hull i veibanen, som mange vil kunne falle ned i. Dette vil jeg ikke bidra til.

På den annen side ønsker jeg å arbeide aktivt og målrettet for at flest mulig skal bli kjent med vår Hellige, fantastiske levende Frelser, og hans overstrømmende sanne kjærlighet til alle mennesker.

Jeg ønsker å vise mennesker veien til Jesus, og jeg ønsker at vi skal gjøre det på samme måten som han møtte kvinnen som var grepet i ekteskapsbrudd, Joh 8, 1-11. Jesus avslutter denne samtalen med: «Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer.»

Jeg ønsker modige, tydelige og sanne ledere som står trygt på Guds ord, er fylte av Guds hellige ånd og peker tydelig på Guds gode ord og hans gode formaninger og overlegne kjærlighet og nåde til oss mennesker.

Vi må bygge nye fellesskap med sterk og tydelig grunnmur, og egen finansiering, så får heller huset oppå grunnmuren bli til, og så bra som utrustning, krefter og midler tillater, på de enkelte steder i vårt langstrakte land. Godt valg!

kirkevalget,odd-inge rønning uleberg,åpen folkekirke,biskop helga haugland byfuglien,nrk,morgenandakt,bibelen,kvinnesyn