JUBILEUM: – I år markerer vi n
...
JUBILEUM: – I år markerer vi nei-seieren fra 1994. Dagens redaktør er hjertelig velkommen på jubileumsarrangementet i november, skriver Nei til EUs leder. Foto: Erik Johansen
synspunkt
Dagen retter baker for smed
Del
Det er riktig at Nei til EU har kvesset klørne mot EØS-avtalen de senere år. Det er fordi EØS-avtalen, slik den blir praktisert av norske myndigheter, bit for bit og dag for dag trekker Norge inn i den unionen folket har sagt nei til to ganger.

I sin lederartikkel 19. juli velger Dagen overskriften «Nei til EU splitter nei-bevegelsen». Det er en drøy påstand som ikke kan få stå uimotsagt.

Det blir feil når det hevdes at Nei til EU «fronter EØS-kamp i stedet for unionsmotstand» og at vi med dette får EU-motstandere til å kjenne seg hjemløse og fremmedgjort i egen organisasjon, og faktisk styrker ja-siden i den norske EU-debatten.

Kampen mot EU-medlemskap har alltid vært og vil alltid være Nei til EUs viktigste oppgave. Vi er oppdatert på utviklingen i unionsprosjektet, følger EU-motstanden i andre land og bidrar i den norske EU-debatten.

I år markerer vi nei-seieren fra 1994 og sammen med organisasjonene fra den brede folkelige motstanden ser vi tilbake på samarbeidet, laginnsatsen og det ­harde arbeidet som gjorde at Norge stemte nei til å bli med i unionen EU. Dagens redaktør er hjertelig velkommen på jubileums­arrangementet i november!

Det er riktig at Nei til EU har kvesset klørne mot EØS-avtalen de senere år. Det er fordi EØS-avtalen, slik den blir praktisert av norske myndigheter, bit for bit og dag for dag trekker Norge inn i den unionen folket har sagt nei til to ganger.

Nei til EU kommer fortsatt til å kreve at stortingsflertallet benytter seg av de nødknappene som finnes i EØS-avtalen. Reservasjonsretten, muligheten til å si nei til direktivene fra EU er reelt sett aldri blitt brukt!

Topilarsystemet i EØS, som skulle sikre at Norge ikke var direkte underlagt EU, blir undergravd ved at Norge avstår suverenitet til en rekke EU-byråer, eksempelvis finansbyråene, energibyrået ACER, og – hvis ikke KrF setter foten ned – snart til jernbanebyrået ERA. EØS-avtalen skulle være en sikkerhetsventil og et vern om norsk suverenitet – det er ikke tilfelle i dag.

Islandske statsråder har ­offentlig uttrykt stor bekymring over at topilarsystemet knaker. Norske statsråder er tause. ­­­Aller mest skuffende er det at EØS-­avtalens «gudmor», KrF, ikke slår alarm. Selv når de sitter i ­regjering.

Det er gledelig at Dagen mener at Nei til EU trengs som vaktbikkje og beredskapsorganisasjon dersom det skulle komme til et nytt slag om norsk EU-medlemskap.

Jeg kan forsikre Dagen om at Nei til EU gjennom analysearbeid, informasjonsvirksomhet og mange former for aktivitet gjør alt vi kan for å være godt rustet og beredt. For at vi fortsatt skal være det, trenger vi enda flere medlemmer.

Vi hadde medlemsvekst i fjor og tar imot unionsmotstandere med åpne armer, uavhengig av hva de mener om EØS-avtalen.

nei til eu,acer,eøs,eu,kathrine kleveland,stortinget,folkeavstemning,era,krf