LEDER: «Sykdomsutbruddet som r
...
LEDER: «Sykdomsutbruddet som rammet mange innbyggere på Askøy viste hvor sårbart vannforsyningen i kommune-Norge kan være», skriver Dagen på lederplass. Bildet viser varaordfører på Askøy, Bård Espelid sammen med Geir Ove Haugland fra kommunens vann- og avløpsetat. Foto: Jørgen Eide / NTB scanpix
leder
Vannvittige utfordringer
Del
Nye tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) og UNICEF, lagt fram i midten av forrige måned, viser at en av tre mennesker på kloden ikke har tilgang på rent vann.

Halve menneskeheten lever dessuten uten tilfredsstillende sanitære tilbud. På toppen av dette mangler 3 milliarder mennesker muligheten til å få gjort en tilfredsstillende håndvask med vann og såpe hjemme.

Punkt seks i FNs bærekraftsmål handler utelukkende om dette: Å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. «Alle må ha tilgang til rent vann hvis vi skal oppnå bærekraftig utvikling. Det finnes nok ferskvann på planeten, men dårlig økonomi og manglende infrastruktur står ofte i veien», står det i dokumentet som medlemslandene ble enige om i 2015.

Avtalepartnerne ga hverandre 15 år på å nå de 17 målsettingene. Denne måneden har flere enn 3.000 ledere fra hele verden vært samlet i New York i et såkalt høynivåmøte for å diskutere oppfølgingen av bærekraftmålene. Før møtet uttalte utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) at verdenssamfunnet har lykkes med å redusere ekstrem fattigdom, men vi er fortsatt langt fra mål.

Å n�� våre felles bærekraftsmål er helt nødvendig for å kunne løse de store utfordringene verden står overfor, sa den norske statsråden.

Og nettopp rent vann og forsvarlige sanitære forhold er grunnleggende for å kunne nå målene som FN har vedtatt. Men WHO/UNICEF-rapporten er ikke veldig oppmuntrende lesning i så måte.

Det har riktignok vært en økning i tallet på mennesker som har tilgang på vann i perioden fra 2000 til 2017, Men tilgang alene hjelper ikke dersom vannet ikke er rent, ikke er trygt å drikke eller det er langt unna der folk bor, blir det påpekt fra UNICEF.

Tidligere har det vært påpekt at den neste store konflikten i et område som for eksempel Midtøsten vil handle om tilgangen på vann. Verdien av vann er allerede kjent for terrororganisasjoner som Al-Qaida. De begynte å bygge brønner i Jemen i 2013 for å sikre seg støtte fra lokalbefolkningen.

Rent vann er altså åpenbart et knapphetsgode som vi bør være mer opptatt av å sette pris på, også her hjemme. For det viser seg at det ikke bare er utviklingsland som sliter med vannforsyningen til befolkningen.

Denne sommeren fikk vi ubehagelige påminnelser om problemene med å sørge for rent vant til befolkningen. Sykdomsutbruddet som rammet mange innbyggere på Askøy viste hvor sårbart vannforsyningen i kommune-Norge kan være. Det ble ytterligere understreket da det kom koke-pålegg fra vannverk i flere andre norske kommuner mens bakteriene fortsatt herjet på Askøy.

Organisasjonen Norsk Vann har antydet at det er nødvendig å investere 280 milliarder kroner i vannforsyningen fram mot 2040. Det er en solid budsjettutfordring for regjeringen, for det er lite trolig at kommunene vil klare et slikt løft uten statlig bistand.

leder,verdens helseorganisasjon,dag inge ulstein,krf,who,askøy,norsk vann