SKAPT: Universet er ikke evig
...
SKAPT: Universet er ikke evig syklisk. Det må derfor ha en årsak utenfor seg selv, skriver innsenderen. Foto: Adobe Stock
debatt
Arne Taxt har helt rett, men tar likevel helt feil
Del
Det er først når man inkluderer overnaturlige årsaker at både verden og livet i det hele tatt lar seg forklare naturvitenskapelig.

Arne taxt skriver i sitt innlegg i Dagen den 11. juli at « Den naturvitenskapelige metode tillater bare naturlige forklaringer og årsaker til at ulike naturfenomen blir til. Overnaturlige forklaringer som skapertro tillates ikke. Derfor kan en slå fast at naturvitenskap og skapertro er som ild og vann –de kan bare eksistere hver for seg med en avstand mellom seg –og de kan ikke blandes sammen til en enhetlig oppfatning.»

Og han har helt rett, den naturvitenskapelige metode slik den blir praktisert, har lagt et premiss for sin metode: Den tillater kun naturlige forklaringer på ulike naturfenomen. Overnaturlige forklaringer tillates ikke.

Men det å legge et slikt premiss for den vitenskapelige metode, er ikke vitenskapelig. Tvert imot, det er direkte uvitenskapelig. For det finnes intet vitenskapelig grunnlag for å legge et slikt premiss.

Vitenskapen kan ikke påstå at overnaturlige årsaksforklaringer ikke kan finnes. Premisset må derfor være begrunnet ideologisk og livssynsmessig.

For tvert imot forteller naturvitenskapen at både universet og tiden har en begynnelse. At både avstand og tid begge er skapte fenomener, og at de er relative og ikke absolutte. De må derfor ha sin opprinnelse i en årsak, og de kan ikke selv være sin egen årsak. For både multivers- og andre syklisk univers-teorier er i realiteten falsifisert, da naturvitenskapen forteller at universet vil forsette og ekspandere i evighet.

Universet har med andre ord en begynnelse, men det har ingen slutt (med mindre en overnaturlig årsak intervenerer). Universet er dermed ikke evig syklisk. Det må derfor ha en årsak utenfor seg selv.

Men dermed har vi, nettopp ved hjelp av den naturfaglige metode, slått fast at det må finnes en årsak utenfor den fysiske verden!

Og siden Universet ikke er syklisk, men har en begynnelse men ingen slutt, så kan vi også slå fast at dets årsak må være levende, og ikke død. For intet dødt kan sette i gang en ny årsaksrekke. Det er det bare et levende vesen som kan gjøre. Osv.

Taxt tar derfor helt feil når han i tillegg påstår at naturvitenskap og skapertro er som ild og vann, som ikke kan blandes. Premisset om at intet får forklares overnaturlig, kan ikke begrunnes vitenskapelig, tvert imot!

Premisset må derfor være begrunnet i ideologi og livssyn. Men det å legge et ideologisk og livssynsmessig premiss for naturvitenskapen, er grovt uvitenskapelig!

Taxt tar også helt feil når han påstår at evolusjonsteorien er ideologisk nøytral. For heller ikke den kan begrunnes vitenskapelig. Det finnes absolutt ingen evidens som beviser at evolusjonsteorien er sann. Tvert imot er den i selve sin natur dypt uvitenskapelig.

For ifølge all empiri, så får man aldri mer produkt enn man har produksjonsfaktorer til. For at et produkt, dvs noe som inneholder teleologi eller formål, skal bli til, så trengs det fire produksjonsfaktorer:

Materialer, maskiner, energi og know-how/informasjon. Evolusjonsteorien inneholder bare tre, - materialer (næringsstoffer), maskiner (den levende celle) og energi (solen). Den fjerde produksjonsfaktoren, know-how, mangler.

Og hva gjelder abiogenesen, dvs den påståtte første levende celle sin tilfeldige tilblivelse, så har man bare to: Materie og energi. Her finnes ingen maskin og heller ingen instruksjon om hvordan sette sammen det milliardtalls atomer og molekyler som kreves, på nøyaktig riktig måte.

Forskere har til nå har brukt 70 år og mangfoldige milliarder kroner på å forsøke å bevise at en slik abiogenese er mulig, men selvfølgelig fullstendig forgjeves.

Hypotesen er i realiteten for lengst falsifisert. Man kan vitenskapelig sett aldri komme utenom at alle de fire produksjonsfaktorene må være til stede.

Også evolusjonsteorien og troen på en tilfeldig abiogenese må derfor være ideologisk og livsynsmessig begrunnet. For det er først når man inkluderer overnaturlige årsaker at både verden og livet i det hele tatt lar seg forklare naturvitenskapelig.

arne taxt,debatt,universet,naturvitenskap,sigurd eikaas