Vi lever midt i endetiden nå,
...
Vi lever midt i endetiden nå, noe vi ikke minst merket ved Pride, skriver forfatteren av leserinnlegget. Foto: Fredrik Hagen, NTB scanpix
Debatt
Dyrets merke
Del
I endens tid skal det særlig merkes at den onde vil at mennesket skal bære hans preg. Vi lever midt i denne tiden nå, noe vi ikke minst merket ved Pride.

Gud skapte oss i sitt bilde for at vi skal bære hans merke eller preg (jf. 5. Mos 6:4-9). Gud vil at vi i ånd og hånd ligner ham og er hellige og rene som han. Grunnleggende i Gudsbildet er at mennesket er skapt mannlig og kvinnelig (1. Mos 1:27).

Og den treenige Gud har latt det ekteskapelige samliv mellom én mann og én kvinne være et jordisk avbilde både av det indre kjærlighetens samfunn i Gud selv og av forholdet mellom Gud og mennesket.

Den onde setter i sitt opprør mot Gud særlig inn på å ødelegge det mest grunnleggende i Guds forhold til mennesket. Ved syndefallet forførte han mennesket til vantro mot at Gud vil mennesket vel, og mennesket brøt i ulydighet ut av det kjærlighetens samfunn med Gud som mennesket var skapt til. Mennesket ble en fiende av Gud og ser Gud som en som vil mennesket ondt og som setter onde grenser for menneskets «frihet».

Den onde vil at mennesket skal bære hans preg, ikke Guds. I endens tid skal det særlig merkes. Det menneske som i takk og tro bærer Guds preg og merke, skal ikke tåles. Hvert menneske skal ved trussel og boikott tvinges til å bære dyrets merke (Åp. 13:16f). At det skal bæres på hånd og panne, innebærer at det kreves at mennesket i ånd (tanke, holdning osv.) og hånd (gjerning og ferd) innretter seg etter dyret.

Vi lever midt i denne tiden nå, noe vi ikke minst merket ved Pride. Over alt møtte vi regnbueflagg og krav om i holdning og gjerning å fornekte at mennesket er skapt mannlig og kvinnelig. Dette fundamentale i gudsbildet må for alt i verden motarbeides og fornektes! Våge den som ikke lyder!

Vi møter eksakt det samme knyttet til bekjennelsen av Gud som skaper, Skriftens menneskesyn og så videre. Våge den som ikke vil bøye seg for evolusjonslæren, som ikke vil akseptere likestillingsideologien eller abort. Her er det ingen toleranse! Tidsånden preger politikk og media og krever boikott og utestengelse av den som ikke tar dyrets merke.

Det troende og gjenfødte menneske har fått Guds Ånd og gjennom det er Guds bilde og preg gjenopprettet i mennesket (Ef 1:13). Så skal vi ikke tilpasse oss og søke forståelse med dyrets ånd, slik mange kristenledere og store deler av den norske kristenhet gjør nå, anført av Dnk.

Nei, vi skal frimodig bekjenne troen på Gud som skaper og Herre, frelser og forsoner, og vandre som lys i verden gjennom troskap mot Guds ord! På Sions berg står den frelste menighet, bruden, med Lammets navn og dets Fars navn skrevet på sine panner. Hva gagner det å bli regnet med i denne verden, dersom jeg ikke regnes med blant den lille flokk som Jesus kjennes ved?