ENGASJEMENT: Selv om tall er v
...
ENGASJEMENT: Selv om tall er viktige, så må ikke talldiskusjoner skygge for det viktigste – engasjementet for våre forfulgte brødre og søstre i andre land, skriver Morten Askeland. Foto: Illustrasjonsfoto: Czarek Sokolowski, AP Photo/NTB Scanpix
Debatt
Diskusjon om tall må ikke få skygge for engasjementet for de forfulgte
Del
Skal man klare å snu mediebildet, er vi helt avhengige av kristne som reagerer på den skjeve nyhetsformidlingen

De siste dagene har det vært en diskusjon i Dagen mellom Johannes Morken og Erik Selle om hvor mange kristne som drepes årlig, og hvilke kilder og hvilke tall som er pålitelige. Selv om jeg ikke har noe ønske om å bidra direkte i denne debatten, så har jeg som leder for Åpne Dører Norge ønske om å komme med en generell kommentar.

Åpne Dører eksisterer for den forfulgte kirke – for å støtte og hjelpe den, men også for å fortelle historiene om den lidende kirke til kirkene i Vesten – til inspirasjon og til etterfølgelse.

Derfor er tall viktige. Det er viktig at man kan stole på den informasjonen man får, at den er etterrettelig. Derfor driver Åpne Dører internasjonalt en omfattende og systematisk kartlegging av forfølgelsessituasjonen samt antall drepte og forfulgte kristne.

World Watch List, som hvert år rangerer hvilke land det er vanskeligst å være kristen i, har etter hvert blitt anerkjent som den mest pålitelige kilden vi har over forfølgelse av kristne verden over. I siste utgave av denne, som kom i januar i år, kunne vi fortelle at mer enn 4300 kristne måtte bøte med livet for sin tro i 2018.

Samtidig er det viktig å understreke at dette kun er bekreftede tall, og at mørketallene etter all sannsynlighet er høye. For eksempel rapporterer vi ingen tall fra Nord-Korea, rett og slett fordi det er for vanskelig å få disse etterprøvd og dokumentert - selv om vi «vet» at det er mange kristne som drepes årlig. Og annerledes kunne det ikke være, når vi antar at et sted mellom 50.000 og 70.000 kristne sitter i Nord-koreanske konsentrasjonsleire.

Men dette er ikke eneste mulige feilkilde. I den muslimske verden er det for eksempel grunn til å anta at antall æresdrap på kristne familiemedlemmer er høyere enn rapportert, idet mange av disse tilfellene dysses ned av familie og lokalsamfunn.

I tillegg kan det være definisjonsproblemer – hva er trosbasert vold, og hva slags vold er fundert i spenninger mellom ulike etniske grupper som også har ulik tro? Her kan ulike forskere lande på ulike konklusjoner.

Men selv om tall er viktige, så må ikke talldiskusjoner skygge for det viktigste – engasjementet for våre forfulgte brødre og søstre i andre land. Vi vet at minst 245 millioner kristne i verden opplever det vi kaller «høy grad av forfølgelse» - det vil si at de blir fengslet, angrepet, nektet helsehjelp eller andre grunnleggende rettigheter som skolegang og tilgang til rent vann.

Bak disse store tallene skjuler det seg menneskeskjebner og heltehistorier, beretninger om mennesker som vet at det å følge Kristus kan få store konsekvenser for hvordan livet blir. Og selv om mediedekningen i Norge er blitt noe bedre, så er forfølgelse av kristne fortsatt «saken mediene glemte», som fagbladet Journalisten og Fritt Ord uttalte i 2007.

Skal man klare å snu mediebildet, er vi helt avhengige av kristne som reagerer på den skjeve nyhetsformidlingen, og som sier fra. Uten alminnelige kristnes engasjement ville verken Åpne Dører eller Stefanusalliansen blitt til. For engasjement er viktig. Selv om altså tall også er viktige.

morten askeland,åpne dører,forfulgte kristne,erik selle,johannes morken,world watch list