«Johannes Morkens (bildet) fok
...
«Johannes Morkens (bildet) fokus burde vært på at det faktisk har foregått et folkemord», skriver Erik Selle. Foto: Stefanusalliansen
debatt
Drepte og forfulgte kristne
Del
Jeg oppfordrer Johannes Morken og Stefanusalliansen til å fokusere på de reelle problemene

Johannes Morken, redaktør i Stefanusalliansen, avlegger undertegnede og fader Gabriel Naddaf en visitt under Synspunkt i Dagen mandag 17. juni.

Angrepet på undertegnede er knyttet til en melding på Facebook i 2015 hvor jeg har en overskrift: «En kristen drepes hvert femte minutt».

Jeg henviser der videre til en link fra fader Gabriel Naddaf hvor han sier at en kristen drepes hvert femte minutt i Midtøsten. Dette var på høyden av ISIS sine myrderier. En kristen drept hvert femte minutt er i underkant av 100 000 pr år.

Et raskt søk på Google gir en del interessante tall: 10. nov 2015 skriver MailOnline følgende overskrift: «Christians face being wiped out from the Middle East within ten years as they are killed by ISIS or forced to flee persecution, warn Catholic aid groups.»

Videre siterer de katolske hjelpeorganisasjoner i Irak: «In Iraq, where Christians are being butchered in mass executions by the Islamic State, their number has plunged from one million to 275 000 in the last 12 years alone».

Morken sier jeg taler sannhet når jeg uttaler følgende på Facebook: «i 2003 var det omkring 1,5 millioner kristne i Irak. I dag er det omkring 250 000». Det er en reduksjon på ca 100 000 pr år. Biskopen i Aleppo, Syria, uttalte i 2016 at den kristne populasjonen i Syria var redusert fra 1,5 millioner til 500 000 siden 2011. Det er en reduksjon på 200 000 pr år.

Nina Shea, en internasjonal menneskerettighetsadvokat og ekspert på religiøs forfølgelse, vitnet i kongressen i USA i 2011 og uttalte: «2/3 deler av kristne irakere har forsvunnet fra landet, drept eller flyktet». Det er altså 1 million mennesker drept eller flyktet bare i Syria.

3. februar 2016 anerkjente EU enstemmig IS sine handlinger mot kristne i Irak og Levanten som folkemord. 15. mars 2016 anerkjente kongressen i USA gjennom en enstemmig avstemming, 393-0, at IS sine handlinger mot kristne i Irak og Levanten var folkemord. Forøvrig, ifølge CESNUR i Italia, ble en kristen drept hvert 6 minutt i 2016. I 2019 skriver Eternitynews at hvert femte minutt drepes en kristen globalt.

Min overskrift om at en kristen drepes hvert femte minutt var i 2015 og er i dag en god måte å anskueliggjøre situasjonen på. Johannes Morkens fokus burde vært på at det faktisk har foregått et folkemord. Partiet De Kristne vil at det opprettes en internasjonal krigsforbryterdomstol i Erbil. Inkludert i denne må det være en fact-finding kommisjon hvis mandat er å avdekke nøyaktig det totale omfanget av grusomhetene. Jeg håper Johannes Morken og Stefanusalliansen vil støtte PDK i det.

Morkens anliggende, som egentlig tåkelegger en alvorlig situasjon, synliggjøres i følgende utdrag fra innlegget hans i Dagen: «Så helde innlegget fram: «De øvrige er drept, har flyktet eller er blitt tvangskonvertert».

Her må vi holde tunga rett i munnen. Dei aller fleste kristne som vart truga på livet av IS, flykta internt i ­landet eller ut av Irak». Ja, ­Morken, det er akkurat det jeg sier. Forventet du en utredning om forskjell på IDPs (flyktninger i eget land) og flyktninger ut av landet?

Jeg har forøvrig ikke nevnt noe som kan tillegges Morkens begrep «muslimsk naturlov», men jeg ser ingen grunn til å undervurdere forfølgelsen av kristne i den muslimske verden når de går gjennom et folkemord i Levanten.

Det er særdeles grovt av Morken å tillegge fader Gabriel Naddaf en konspirasjonsteori og dermed diskreditere hans gjerning i forsoningens tjeneste. Her viser Morken at han nok burde latt denne artikkelen ligge.

Resten av synspunktet til Morken handler noe om yezidier, noe om invasjonen i Irak og litt om betydningen av å bygge opp tilliten mellom muslimer og minoriteter i Irak i dag. Han nevner ikke det nødvendige behovet for å bygge opp tillit muslimer seg imellom.

Derimot setter han alt dette opp mot mitt Facebook-innlegg, og skriver: «Det fire år gamle innlegget til Selle spinn av garde på Facebook og gjer sitt til å skapa inntrykk av at framtida er håplaus».

Tenk det, det er mitt innlegg som spinn av garde på Facebook. Jeg betviler at min innflytelse er særlig stor på Facebook, men det anskueliggjør godt intensjonen med Morkens innlegg. Situasjonen i 2015 så forøvrig svært mørkere ut enn nå i 2019 hvor ISIS er i området langt på veg nøytralisert.

La meg opplyse Johannes Morken om at jeg samarbeider med flere organisasjoner som jobber i Irak og Syria for:

1. Gi hjelp til jesidi-jenter etter IS fangenskap.

2. Gjenoppbygging av kristne landsbyer.

3. Dialog med kurdiske myndigheter om en god og håpefull utvikling videre i regionen, og ivaretagelse av de kristne samfunn.

Senest i desember 2018 var jeg i Kurdistan med samarbeidspartnere for å starte bedrifter blant hjemvendte assyriske kristne og yesidier, i et svært godt samarbeid som selvsagt inkluderer muslimer.

Han skriver: «Vi i Stefanusalliansen støttar lokale partnarar som ikkje har gitt opp håpet». Det er jeg glad for, og det engasjementet har, og har jeg hatt i mange år. Jeg vet ikke om tidligere Vårt Land-journalister leser Norge i Dag. Det burde de gjøre.

De burde også følge med på PDK Convention og PDKs landsmøter. På plattformen til PDK taler mennesker som vil det gode uavhengig av religion og identitet. Nylig reiste jeg en uke rundt i sør-Norge med representanter for lokalt forankret partnere i Irak. På PDK Convention første helgen i juni talte kristne og muslimske ledere fra Nord-Irak.

Jeg var selv tilstede som valgobservatør ved folkeavstemningen i 2017 i KRG. PDK er, om noe, eksponent for en fremtid og håp for minoritetene i Midtøsten, men situasjonen er fremdeles svært alvorlig og fremtiden langt fra avklart.

I 2019 etablerte Partiet De Kristne det vi har kalt PDKs skriftserie. Det er en serie som skal komme ut 3-4 ganger i året med fordypning av og begrunnelse for PDKs politiske tenkning. Dokumentet ble sendt ut til organisasjoner, tenketanker og medier.

Første nummer ble skrevet av professor emeritus Bernt Oftestad, og handler om de prinsipielle linjene rundt kristendom og politikk. Fra Stefanusalliansen fikk vi en mail om at denne ikke ville bli lest, og ba vennligst om å bli strøket av mailinglisten. Det ble selvfølgelig respektert.

Kristne blir diskriminert, mishandlet, torturert, forfulgt og drept for sin tro over hele verden. Kristendommen i Irak er i skrivende stund veldig nær utslettelse. Jødene ble jaget ut av Levanten i 1948, og de kristne drepes og fordrives i dag.

Den gode nyheten er at flere og flere engasjerer seg for kristne i Levanten på grunn av at alvoret i situasjonen har gått opp for dem, og det er liten tvil om at sosiale medier har vært en bidragsyter til dette. Kurderne er blant annet en av nøklene til en fremtid med håp om fred.

Jeg oppfordrer Johannes Morken og Stefanusalliansen til å fokusere på de reelle problemene. Jeg inviterer gjerne til samarbeid, men da må det bli litt mindre valgkamp og litt mer sak.

debatt,erik selle,partiet de kristne,pdk,johannes morken,gabriel naddaf,stefanusalliansen