Våpensalg: – MIFF aksepterer i
...
Våpensalg: – MIFF aksepterer ikke at Norge avviser våpensalg til verdens eneste jødiske stat samtidig som vi selger våpen i stor stil til støttespillere av Israels fremste fiender og terrorister, skriver Conrad Myrland. Foto: Per Løchen, NTB scanpix
israelkommentar
Underlig dobbeltstandard
Del
MIFF forventer at regjeringen revurderer sin politikk av våpenhandel med Israel, og legger til grunn de samme kriterier for salg og kjøp av våpen fra Israel som for andre NATO-partnerland.

Fredag 7. juni publiserte regjeringen den årlige meldingen om eksport av forsvarsmateriell. «I 2018 eksporterte norske bedrifter forsvarsmateriell og -tjenester for 5,8 milliarder kroner. Det er en nedgang fra eksportverdien på 6,3 milliarder i 2017,» skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.

I rapporten fremgår det at søknad for eksportlisens til Israel er blitt avvist i løpet av 2018. «I 2018 ble det gitt 11 avslag på konkrete søknader og henvendelser om eksport av forsvarsmateriell og flerbruksvarer for militær bruk til følgende land: De forente arabiske emirater, Israel, Libanon, Kamerun, Kina, Kirgisistan, Kypros, Libanon, Marokko og Taiwan.» (Samtidig viser rapporten at både De forente arabiske emirater, Kypros og Marokko har fått kjøpe annet militært utstyr fra Norge i 2018.)

Israel har ikke fått kjøpe noe. I 2013 var regjeringens begrunnelse som følger: «Hovedprinsippet er at Norge ikke tillater salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig, krig truer eller til land hvor det er borgerkrig.»

Da er det underlig at Norge selger ammunisjon, elektronisk utstyr og bilde/ videoutstyr til India som var involvert i konflikter som minst krevde 950 menneskeliv i 2018.

Da er det underlig at Norge selger skytevåpen, ildledningsutstyr, bilde/ videoutstyr og programvare til Indonesia som var involvert i konflikt som krevde livet til 21-26 mennesker i 2018.

Da er det underlig at Norge selger skytevåpen, ammunisjon og ildledningsutstyr til Thailand, som var involvert i konflikter som minst krevde livet til over 200 mennesker i 2018.

Da er det underlig at Norge selger skytevåpen, ammunisjon, ildledningsutstyr, energetiske materialer, elektronisk ustyr, bilde/ videoutstyr og programvare til Tyrkia som var involvert i konflikt som minst krevde livet til over 500 mennesker i 2018.

I tillegg selger Norge selvsagt masse våpen til våre NATO-allierte som er involvert i en rekke kriger med mye høyere dødstall enn i konflikten mellom israelere og palestinere. I 2018 er det anslått at dødstallene lå rundt 36.000 i Afghanistan, over 20.000 i Syria og nesten 5.000 i Irak.

Dødstallene henter MIFF fra Wikipedia-siden List of ongoing armed conflicts . Til sammenligning lister den samme siden 304 drepte i konflikten mellom israelere og palestinere i 2018.

I mars 2018 ble det kjent at Kongsberg Gruppen er i ferd med å inngå den største enkeltkontrakten i konsernets over 200 år lange historie. Våpensalget går til Qatar, som har vært en av de fremste økonomiske sponsorene av Hamas-regimet på Gaza-stripen. Qatar har også vært involvert i Syria-krigen med milliarder av kroner.

Ifølge Stockholm International Peace Reserach Institute har Qatar levert mer våpen til Syria enn noe annet land. Er det noen i den norske regjeringen eller på Stortinget som reagerer? spurte MIFF i mars 2018. Det var det ikke, så vidt vi har kunnet registrere.

MIFF aksepterer ikke at Norge avviser våpensalg til verdens eneste jødiske stat samtidig som vi selger våpen i stor stil til støttespillere av Israels fremste fiender og terrorister.

Hvorfor selger Norge våpen til land med sterkt begrenset ytrings-, organisasjons- og religionsfrihet, mens Midtøstens eneste frie, demokratiske rettsstat blir boikottet? Ingen sier israelske soldater aldri har brukt våpen feil, men vi vet likevel at de israelske forsvarsstyrkenes krigføring følger krigens regler «godt over gjennomsnittlig» i forhold til hvordan andre land fører krig.

Dette er ikke vurderingen til noen i Israels heiagjeng, men til forskeren Cecilie Hellestveit, en av Norges fremste eksperter på krig og folkerett.

MIFF forventer at regjeringen revurderer sin politikk av våpenhandel med Israel, og legger til grunn de samme kriterier for salg og kjøp av våpen fra Israel som for andre NATO-partnerland.

miff,israelkommentar,utenriksdepartementet,israel,de forente arabiske emirater,kypros,marokko,nato,syria,kongsberggruppen,gaza,cecilie hellestveit