DEN NORSKE KIRKE: Selv om pres
...
DEN NORSKE KIRKE: Selv om preses i Dnk og lederen i Kirkerådet går ut og beklager at vikarpresten­ trekker seg fra stillingen, så er de sammen med likesinnede medansvarlig for situasjonen, mener ­underskriverne. På bildet ser vi preses Helga Haugland Byfuglien. Foto: Carina Johansen, NTB scanpix
debatt
Mobbing av en vikarprest
Del
Det ser ut for at det blir stadig vanskeligere for bibeltro prester å tjene i Den norske kirke, men liberale og bibelkritiske prester av begge kjønn har gode muligheter.

I det siste har vi lest i media om mobbing av vikarpresten Børge Ryland på Osterøy.

I følge Dagen (05.06.2019) hadde lokalavisen Bygdanytt et intervju med Ryland. Han sa da klart ifra at Bibelen ikke gir klarsignal for likekjønnet vigsel. Da dette ble kjent, førte det til sterke reaksjoner i form av artikler, leserbrev og kommentarer i sosiale medier.

Det er beklagelig at slikt skjer og fører til at en konservativ prest ikke klarer presset fra den sekulære verden. Vår sympati og medfølelse er med presten og hans familie.

Vi kan gjerne spørre: Hva er grunnen til at Den norske kirke (Dnk) har kommet opp i en slik situasjon? Vi ser det slik at det er Kirkemøtets vedtak om å akseptere enkjønnede par og utarbeidelse av liturgi hvor enkjønnede par kan få inngå «ekteskap» i Dnk. At alle biskopene stemte for å innføre denne ubibelske ordning, selv om ikke alle bifalt selve saken, er trist og forstemmende.

Motivet for noen av dem var at da kunne Dnk ha to offisielle syn på ekteskapet: Det tradisjonelle bibelske ekteskap mellom én mann og én kvinne skulle bestå samtidig med at det nye «ekteskap» mellom enkjønnede skulle være likestilt med det bibelske ekteskap.

At biskoper, prester og lekfolk kan akseptere dette, er uforståelig på grunnlag av Bibelen og de evangelisk- lutherske bekjennelsesskrifter. Det er en logisk brist og teologisk fallitterklæring som ligger bak.

Våre reformatoriske fedre talte prinsipielt om at Bibelen taler sant, den taler tilstrekkelig, den taler klart, både den ytre og indre klarhet og den taler virkningsfullt.

På grunnlag av disse reformatoriske prinsipp er det teologisk umulig å hevde at en kristen kirke kan ha to diametralt forskjellige syn på ekteskapet.

Dette viser oss at talsmenn for det nye synet har et annet syn på Bibelens autoritet, Den treenige Gud og mennesket enn det klassiske reformatoriske synet.

Filosofen Nina Karin Monsen sier: «Den nye ekteskapsloven fra 1. januar 2009 vil endre vår forståelse av begrepene ekteskap, foreldre, barn, familie og slekt på en radikal måte – de gamle definisjonene er blitt forvist fra lovgivningen og gjort ugyldige. Homofile, sosialister og liberalister har tilranet seg definisjonsmakten over ekteskapet; de har ikke bare avkristnet det, men de har gjort det til et redskap for radikalliberal familiepolitikk.» (Fra boka «Kampen om ekteskapet og barnet»)

Det er utrolig at flertallet på Kirkemøtet etter bare noen få år var villige til å akseptere det samme synet på ekteskapet som homofile, sosialister og liberalister kjempet for til det ble norsk lov 1. januar 2009.

Åpen folkekirke har gått i bresjen for å få godkjent denne ubibelske lære selv om ingen kan vise til noe i Bibelen som støtter dette synet. Tvert imot taler Den Hellige Skrift imot deres oppfatning. Selv om de hevder at deres syn er teologisk begrunnet, så er det ubibelsk og influert av kulturmarxismen.

Selv om preses i Dnk og ­lederen i Kirkerådet går ut og beklager at vikarpresten trekker seg fra stillingen, så er de sammen med likesinnede medansvarlig for situasjonen. For det å gå inn for en ordning som ­Bibelen fordømmer, men som er politisk korrekt, fører til at de fleste humanister og sekulære mennesker ønsker å følge tidsånden i dette spørsmålet. Derfor blir de som vil holde fast på Bibel­ens lære og sier nei til homofilt samliv, latterliggjort og sjikanert av mange. Dette har tydelig kommet fram i denne saken.

Derfor ser det ut for at det blir stadig vanskeligere for bibeltro prester å tjene i Dnk, men liberale og bibelkritiske prester av begge kjønn har gode muligheter.

Vi forstår godt at Børge Ryland trakk seg fra stillingen som vikarprest. Vi vil på denne måten vise at vi støtter ham i hans avgjørelse.

Vi vil også oppfordre til forbønn for ham slik at Herren kan bruke ham i andre sammenhenger.

Innlegget er signert av:

Olav H. Kydland

Otto Jakobsen

Eivind Gjerde

Olav Berg Lyngmo

Finn Indrebø

Bernt Laurits Vingen

Einar S. Bryn

Olav Stokka

Erik Høiby

Arvid Joramo

Isak Skorpen

Steinar og Ingrid Hadeland

Einar og Mari Sunde

Arne og Bjørg Bjerga

Harald Claudius

Torstein Svela

osterøy,børge rydland,bibelen,ekteskap,debatt,To syn,den norske kirke,olav h. kydland,biskoper,nina karin monsen,åpen folkekirke