Dåp: Her, i Jesu dåp, har mang
...
Dåp: Her, i Jesu dåp, har mange kunstnere funnet grunnlag for å fremstille Guds treenige natur. Foto: Adam Ján Figeľ, Adobe Stock
Guds natur
Glede over mysteriet
Del
For noen er treenigheten ett problem som gjør det vanskelig å forstå den kristne tro. For andre er den et mysterium som åpenbarer noe så essensielt ved Gud at det blir en kilde til beundring og tilbedelse.

For det at Gud er tre er selvsagt et logisk problem. Vi kjenner ikke noe i vår tilværelse som ligner, og alle forsøk på bilder eller sammenligninger bryter til slutt sammen.

Samtidig er nettopp dette helt avgjørende for hvordan vi kan forstå flere sentrale deler av kristentroen. Hvordan kan Gud være kjærlighet fra evighet av, om han ikke har noen å vise kjærlighet? Treenigheten har svaret. Hvordan kan Gud reise Gud opp fra de døde på den tredje dag? Treenigheten har svaret. Og slik kan en fortsette.

I denne salmen fra Peder M. Offvid er det særlig Jesu rolle i treenigheten nå, som blir en kilde til begeistring og beundring. Jesus sitter ved Gud Faders høyre hånd, han sitter på tronen og han er nær hos hver enkelt, ved Guds ånd.

Vi fryder oss av hjertens grunn

og jubler høyt i denne stund!

På tronen sitter nå Guds Sønn!

I himlen hører han vår bønn!

Se, ved Guds høyre sitter han

som levde her, vår frelser sann.

I himmel og på jord all makt

skal være Sønnen underlagt.

Men han som så opphøyet er,

vi alltid være hos oss her.

Og hva oss enn skal komme på,

hans trøst og seier skal vi få.

Ja, himlen hører oss nå til,

ved deg, Guds Sønn, vår broder mild!

Kom, led oss gjennom jordens dal

til lovsang i din himmelsal!

Vær lovet, Fader, Sønn og Ånd!

forén oss du i troens bånd!

O Gud, din pris i himlens kor

skal høres overalt på jord!

ukens salme,eivind algrøy,jesus,kjærlighet,peder m. offvid