VIGSLER: At prester som velger
...
VIGSLER: At prester som velger å avstå fra å gjennomføre slike vigsler blir utsatt for stygg omtale og hets er uakseptabelt, skriver Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
debatt
Vi tar avstand fra trakassering
Del
Hetsen av presten på Osterøy er svært alvorlig, likevel: det er stor forskjell å bli hetset for det man sier og for den man er.

Sjefredaktør i Dagen Vebjørn Selbekk utfordrer på lederplass Den norske kirkes ledelse til å bryte det han omtaler som taushet rundt situasjonen til Børge Ryland på Osterøy.

Den norske kirke har hele tiden vært krystallklare på at det er to teologisk begrunnede syn i Den norske kirke på hvorvidt to av samme kjønn skal kunne gifte seg i kirken. Alle prester har rett til å følge sitt teologiske standpunkt og samvittighet. Det er kirkens ansvar å skaffe prest til alle par som vil gifte seg. Ikke noe par skal møte en prest som sier nei til å vie dem. Alle par skal også kunne gifte seg i alle kirker.

At prester som velger å avstå fra å gjennomføre slike vigsler blir utsatt for stygg omtale og hets er uakseptabelt. Det er alvorlig når det går så langt at en prest trekker seg fra et vikariat. Det er på sin plass å minne om historien: det er mange kvinnelige prester som er møtt med stygg omtale og hets.

Det er også mange prester med et såkalt liberalt teologisk syn som er møtt med det samme. Det som er nytt er at det nå gjelder prester som mener at ekteskapet er for mann og kvinne. Det er uakseptabelt. Slike prester må forsvares. Det er også skjedd. Biskop Halvor Nordhaug har deltatt aktivt i debatten og forsvart den angjeldende presten.

For ikke mange dagene siden opplevde et lesbisk par å komme hjem til et hjem som var rasert. Møbler var ødelagt og tilgriset, og det var skrevet svært grove ord på møbler og vegger. Denne vandalismen skjedde altså i deres eget hjem i Sandnes, det stedet der de skulle føle seg trygge.

Vandaliseringen skjedde fordi de er lesbiske. Og da vil jeg gjerne få minne om noe det er grunn til å huske: hetsen av presten på Osterøy er svært alvorlig, likevel: det er stor forskjell å bli hetset for det man sier og for den man er. I noen deler av verden blir mennesker drept nettopp fordi de er homofile og lesbiske.

I Norge i dag er det slik at mennesker med LHBT+-identitet ikke kan føle seg fri til å være den de er fullt ut, uten å også føle frykt for å bli møtt med handlinger som paret i Sandnes nylig opplevde. Denne type invaderende, krenkende og kriminelle handlinger tar kirkens ledelse tydelig avstand fra.

Vi ser en brutalisering av samfunnsdebatten på mange områder. Ting som aldri før ville blitt sagt høyt, kommer nå frem i sosiale medier under fullt navn. Jeg leser Dagen – og dermed også kommentarfeltene. Jeg er dypt sjokkert over mange av uttalelsene om LHBT+-personer og om de av oss som forsvarer Kirkemøtevedtaket fra 2016. Det brukes grove ord som ikke egner seg til å gjenta.

Vi må arbeide utrettelig mot denne debattkulturen. Og – vi må fortsette å jobbe for at mennesker med begge syn skal ha sin plass i kirken, og møtes med respekt og ikke hets. I alle bispedømmer tilsettes det prester med ulikt syn på ekteskapet.

Disse skal tas imot med respekt. De skal slippe å bli mobbet for sitt syn. Og mennesker med LHBT+-identitet skal være trygge i samfunnet og i sine hjem. Ingen av dem skal oppleve hets, trakassering og mobbing. For det de sier og mener. Eller vold og hærverk. For den de er.

paywall
paywall
vebjørn selbekk,kristin gunleiksrud raaum,kirken,den norske kirke,osterøy,børge ryland,debatt,kirkerådet,halvor nordhaug