ENGASJERT: Organiserte kristne
...
ENGASJERT: Organiserte kristne mennesker engasjerer seg også, og mange av dem tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt, skriver Ole Peder Kjelstadli. Foto: Frank May, NTB Scanpix
debatt
Derfor sier mange kristne ja til dødshjelp
Del
Mange av dem tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt.

Jon Olsen fra Notodden hevder i Dagen under overskriften: «Gud sier i sitt ord: Få bort de urettferdige lovene i landet» at i Europa er det i dag lov med assistert selvmord, som igjen er en menneskefiendtlig og urettferdig lov. Dette er rett og slett feil.

Kun Be-Ne-Lux-landene har slike lover. Sveits har ingen lov, og derfor er det heller ikke forbudt å få hjelp til livsavslutning der. Også andre lands innbyggere kan få hjelp til livsavslutning.

Det er stor enighet om at vi må sikre en eldreomsorg med god bemanning på sykehjem og meningsfylte aktivitetstilbud til de eldre. Foreningen Retten til en verdig død mener også at pasientene selvsagt må få en så god livskvalitet som mulig, så lenge som mulig - hjemme eller i institusjon.

Og skal vi lykkes med det, må vi få et mer enhetlig og likeverdig tilbud over hele landet, og det krever fornyet satsing. Vi må samle kunnskap og erfaringer. Derfor kan det være lurt å høste erfaringer fra andre land.

Det er et faktum at nesten halvparten av alle døende ved norske sykehjem ikke får god nok lindring og har store smerter. Videre er det et faktum at uansett kan ikke alle pasienter få god nok lindrende behandling.

Metoder som brukes i Norge, er neddoping. Ellers er det i Norge aksept hos helsepersonale om at hvis pasienten er døende, kan en lege i praksis gi dødelig dose uten særlig grunn til å frykte straff Er det egentlig etisk forsvarlig?

Alltid har politikerne sagt at de vil satse på bedre lindrende behandling, ja, den skal bli så god at det ikke skal være behov for noen å ønske dødshjelp. Pr 2017 har en by med nær 700 000 innbyggere hele 16 lindrende plasser til disposisjon. Moss med 30 000 innbyggere har 4 plasser. Hamar har en lindrende enhet med 6 plasser. Tilbudet er 6 plasser til innbyggere i Hamar kommune.

Kommunal Rapport forteller at den lindrende enheten i Oslo mangler kompetanse. Det betyr at pasientene ikke får de medisinene de skal ha. I stedet får de feil medisiner med grelle bivirkninger, sier varslerne som er oppgitte og frustrerte over det de mener er en uforandret situasjon.

Spørsmålet om dødshjelp blir ofte forvansket, og jeg vil derfor peke på at det ikke handler om at leger skal ta liv uten at det er mennesker med en progressiv, ikke-helbredelig sykdom rett til å få tilgang til en medisin som de selv kan innta når - og om de vil!

Etter min mening er det et godt system for dødshjelp blant annet i Oregon, der loven om verdig død har fungert i snart 20 år. Ytterligere noen delstater har innført samme type lov. Flere amerikanske stater står på terskelen for å legalisere dødshjelp etter at California fikk sin lov med virkning fra sommeren 2016. Dette torde motbevise at ordningen er etisk svak.

I Belgia konkluderer professor ved Vrije Universitetet, Jan L. Bernheim, med at legalisering av dødshjelp har bidratt til å forbedre den palliative pleien. Omvendt førte et velutviklet nettverk den palliative etablerte pleien til at legeassistert dødshjelp ble mer akseptert. Og det var pasientene som tjente på dette.

Organiserte kristne mennesker engasjerer seg også, og mange av dem tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt. Her vil jeg derfor presentere en australsk organisasjon som består av kristne mennesker som ønsker voluntær eutanasi.

Foreningen Christians supporting choice for Voluntary Euthanasia består av engasjerte kristne som støtter voluntær eutanasi, og de hevder at det er i overensstemmelse med Jesus sitt budskap om nestekjærlighet.

Foreningen skriver på sine hjemmesider at ironisk nok er det i hovedsak motstand fra kristne i de fundamentale kirkene som er deres utfordring. Etter foreningens oppfatning er disse kirkenes dogmatiske tilnærming forstyrrende for deres arbeid, men de vil arbeide for å nøytralisere dette. Mange moderate kristne fra alle kirkesamfunn og støtter opp om foreningens arbeid.

Det er essensielt for disse kristne å bli aktive og stolt forankret i sin tro å hevde sitt standpunkt for voluntær eutanasi sammen med et signifikant flertall av kristne som har støttet saken i meningsmålinger de siste 15 årene.

Foreningen sier på sine hjemmesider at den er en økumenisk gruppe bestående av katolikker, anglikanere, lutheraner, baptister og andre kristne kirker, også Jehovas vitner og andre kirkesamfunn.

Foreningen viser sitt kristne sinnelag gjennom å håpe og å be, og dette innebærer at de håper og ber for at

- folk fra alle kirkesamfunn er villige til å ta åpent standpunkt

- foreningen skal motta støtte av noen prominente borgere for å oppnå mer interesse fra medias side.

- du skal føle deg inspirert til å diskutere saken voluntær eutanasi med venner og å bli medlem skjønt foreningen innser at det ikke alltid er så lett.

Organisasjonen konkluderer slik: Alle som lider uutholdelig i en håpløs terminal fase bør ha rett til å velge en rask, fredfull og verdig død om det er deres siste ønske. Å nekte dem det er å benekte kristen nestekjærlighet og medfølelse.

ole peder kjelstadli,foreningen retten til en verdig død,død,aktiv dødshjelp,dødshjelp,eutanasi,debatt