UBIBELSK: Vi tror det rett og
...
UBIBELSK: Vi tror det rett og slett er ubibelsk å betrakte sekulære nordmenn som langt mindre villfarne enn muslimer. Mammon kan være en like forførende avgud som Allah, skriver Øyvind Åsland og Ernst Jan Halsne. Foto: André Lia, Fredriksstad Blad
debatt
Urimelig om bedehussalg
Del
På lederplass i Dagen 10/5 påstås det at NLM «nærmest for enhver pris» burde unngått at «et misjonshus blir forvandlet til et bønnehus for den islamske guddommen». Vi mener denne argumentasjonen er korttenkt.

La oss igjen presisere at NLM synes det både er trist og beklagelig at Seiersten Misjonshus måtte selges. Det er mange år siden det var noen særlig aktivitet på dette bedehuset, og vi ventet i det lengste før vi konkluderte med å selge.

Vi forstår også at mange, inkludert Dagens lederskribent, synes det er svært trist at huset kan bli til en moske. Det er også vår holdning. Islam forkynner ikke sant om Jesus Kristus. Derfor er vi opptatt av å gi muslimer evangeliet og kalle til omvendelse.

Vi har tidligere, i et svar til Tormod Engelsviken, understreket at NLM ikke betrakter et bedehus som noe prinsipielt annet enn andre bygninger vi eier. Vi selger ikke et åndsfylt hus eller en hellig bygning. Vi selger en fysisk bygning.

Og når vi først selger noe på det åpne markedet, er vi opptatt av god forvaltning av misjonens eiendeler. Det handler også om vise respekt for den store innsatsen som er blitt lagt ned, for å sitere Dagen, «for å reise og drive dette huset til Guds ære».

Vi er ikke helt sikre på om Dagens lederskribent mener at det å selge et bedehus er noe helt annet enn å selge et leirsted eller en skole. Som organisasjon har vi imidlertid erfaring med en rekke ulike eiendomssalg. Og vi tror det er tjenlig at vi opptrer som en profesjonell eiendomsaktør som ikke endrer handlemåte ut fra følelser knyttet til hva eiendommene fremover vil brukes til.

De aller fleste ganger NLM selger en eiendom vil resultatet bli at eiendommen brukes til noe annet enn hensikten bak bygningen var. Et leirsted kan bli hotell. Et bedehus kan bli et bolighus. Og iblant blir bygninger revet. Alt dette kan være følelsesmessig krevende for de som har vært engasjert i det kristne arbeidet som har vært knyttet til stedet som nå selges.

Nå argumenterer Dagens lederskribent for at NLM burde ha solgt bedehuset, kanskje også for en symbolsk pris, til «kristne menigheter som var interessert i å ta over bygget». Vi synes det blir uryddig å gå ut med detaljert informasjon om dialogen vi hadde med andre menigheter.

Men rent prinsipielt vil vi be om forståelse for at er problematisk å selge en bygning langt under markedspris. Hva hvis de som kjøpte huset etter noen måneder fant ut at det beste var å selge eiendommen videre til markedspris? Ville vi da ha opptrådt forsvarlig?

NLM fikk altså 4,6 millioner kroner for Seiersten. Disse pengene vil kanaliseres inn i annet misjonsarbeid i NLM. De siste årene har vi investert store beløp i Hans Nielsen Hauges videregående skole i Fredrikstad. Om NLM for en del år siden hadde nøyd seg med bare å kreve en symbolsk salgssum for Seiersten, ville dette selvsagt fått budsjettmessige konsekvenser, og det ville vært vanskeligere å realisere en kristen videregående skole med flere hundre elever. Vi kan ikke se at dette ville vært en klok håndtering av våre eiendomsverdier.

Det synes som om Dagens lederskribent mener at det langt mer alvorlig at Seiersten vil tas i bruk av muslimer enn hvis bygningen ble omgjort til et treningssenter eller en pub.

Vi tenker ikke slik selv om vi fremholder at islam forkynner vranglære. «Den som ikke er med meg, er mot meg,» sier Jesus i Matteus 12,30. Vi tror det rett og slett er ubibelsk å betrakte sekulære nordmenn som langt mindre villfarne enn muslimer. Mammon kan være en like forførende avgud som Allah.

Som misjonsorganisasjon forkynner vi budskapet om Jesus til muslimer – og til alle andre som ikke bekjenner kristen tro. I likhet med Dagens lederskribent synes vi det er beklagelig at forsamlingen som inntar Seiersten i fremtiden vil falle på kne for Allah.

Men det mest tragiske er faktisk ikke at dette skjer i et tidligere bedehus. Det er nøyaktig like tragisk at det skjer i andre bygninger.

Derfor opplever vi argumentasjonen i Dagens lederartikkel både som urimelig og uryddig. Når påstanden er at en «misjonsorganisasjonen burde nærmest for enhver pris unngå å medvirke til at misjonshus blir forvandlet til et bønnehus for Allah», synes logikken å være at NLM – som en kristen misjonsorganisasjon – har et særlig ansvar for å hindre muslimer å dyrke sin tro.

Vi tenker ikke slik, men ser verdien av reell religionsfrihet. Legger vi ut en eiendom til salgs på det åpne markedet vil vi ikke diskriminere noen ut fra tro. Men uansett hva vi selger til hvem, holder vi klart frem at Jesus Kristus er verdens eneste frelser.

nlm,seiersten misjonshus,fredrikstad,islam,debatt,øyvind åsland,vranglære,eiendom,allah,jesus,lederartikkel