TILGIVELSE: En verdi jeg verds
...
TILGIVELSE: En verdi jeg verdsetter er tilgivelse. Tilgivelse er for meg en viktig verdi preget av kristent tankegods. Å tilgi er viktig for å kunne starte på nytt og gå videre, skriver Erna Solberg. På bildet er hun i samtale med Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien. Foto: Berit Roald, NTB scanpix
Et felles verdigrunnlag i et mangfoldig samfunn
Del
Norge i dag er et annet Norges enn da jeg vokse opp. Vi har blitt et rikere samfunn – både på informasjon og penger, men også på mangfold og kulturer. Begge deler fordrer at vi har noen felles verdier og holdninger å manøvrere etter.

Da jeg vokste opp hadde vi én tv-kanal og alle snakket om gårsdagens program, enten det var på skolen eller på arbeidsplassen. I dag lever vi i en globalisert verden der folk flytter på seg og har tilgang til all verdens nyheter, både sanne og usanne.

Vi kjenner hverandre kanskje litt dårligere, til tross for hyppige statusoppdateringer på sosiale medier. Vi har færre opplevelser som binder oss sammen.

Men vi trenger noen rammer for vårt felles liv. En mulig slik ramme kan være et felles verdigrunnlag. Vi har alle verdier som danner grunnlaget for våre handlinger og deltakelse i samfunnet. Jeg mener at det finnes gode og det finnes mindre gode verdier, men for meg handler ikke gode eller dårlige verdier om å tro - eller ikke tro - på at verden er blitt til ved en guddommelig kraft, eller at Jesus var Guds Sønn.

Selv er jeg aktivt religiøst tvilende – jeg tror det er en større mening med livet enn bare å være en del av et naturlig kretsløp, men akkurat hva det er – det er jeg ikke sikker på.

Likeverd og respekt for enkeltmennesket er grunnleggende verdier som mange kan være enige i, uten en religiøs begrunnelse, men som også kan begrunnes og gis tilslutning til på religiøst grunnlag. Det viktigste eksemplet på dette er vel menneskerettighetene. Dette er verdier som har fått universell tilslutning, uavhengig av religion. Menneskerettighetene gir oss noen felles kjøreregler som ivaretar både individ og fellesskap, globalt og lokalt.

I utformingen av politikk er det viktig å lytte til og snakke med de politikken gjelder. Derfor reiser jeg mye rundt i landet, og snakker med folk som representerer befolkningen - en befolkning som etter hvert har blitt mangfoldig og fargerik. I april deltok jeg på turbandagen i Oslo. Det som slo meg da var at også sikhisme og kristendom deler verdier – som likeverd.

Ved å lære om hverandres livssyn får vi en grunnleggende forståelse og et felleskap med hverandre – i stedet for at tro og livssyn skaper avstand og fremmer ulikheter. I debattene om for eksempel skolegudstjenester er det gjerne personer med en annen religiøs bakgrunn som støtter opp og tar til orde for at elever kan delta på gudstjenester. Det tolker jeg som et uttrykk for at mange som tilhører en religiøs tradisjon mener det er naturlig at barna lærer om ulike religioner og dermed lærer å se likhetene mellom dem, i stedet for å la forskjellene være definerende.

Men også religiøse og ikke-religiøse deler mange av de samme verdiene. I den grad humanisme og kristen tro kan ses på som forskjellige livssyn, har de likevel mye til felles og de er en del av vårt felles verdigrunnlag. Dette har vi også understreket i regjeringsplattformen: Vår kristne og humanistiske arv og tradisjon har gitt oss verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar, og idealer som likeverd, frihet, ansvar for seg selv og for hverandre og respekt for naturen. Regjeringen vil stå opp for disse verdiene og institusjonene som bærer samfunnet vårt.

En verdi jeg verdsetter er tilgivelse. Tilgivelse er for meg en viktig verdi preget av kristent tankegods. Å tilgi er viktig for å kunne starte på nytt og gå videre. Å tilgi betyr ikke at vi ikke skal ta oppgjør med urett og skade, det er det rettsstaten er til for, men tilgivelse er en mulighet til å gi slipp og unngå å bli fanget i hevnens uendelige sirkel. Tilgivelse er en mulighet for både individer og samfunn til å gå videre, til å få en ny start.

En av vår tids største samfunnsutfordringer er polarisering og økte motsetninger. For å motvirke slike tendenser, må vi klare å se alle som likeverdige medlemmer av fellesskapet, og vi må ha interesse og forståelse for hverandre. Å leve sammen på tvers av ulike verdier og livssyn krever noe av oss, men det beriker oss hvis vi tar utgangspunkt i det vi har til felles, ikke det som skiller.

erna solberg,mangfold,høyre