PRIVAT: Mistanken forsterkes:
...
PRIVAT: Mistanken forsterkes: Man er redd for kristen påvirkning. Kristen tro skal henvises til den private sfære, skriver Oddvar Søvik. På bildet ser vi rektor Marit Faanes ved Møvig skole informere oppvekst­styret i Kristiansand kommune om vilkårene for skolelagets drift. Foto: Karl Almedal
debatt
Fortsatt restriksjoner på Møvig
Del
I Dagen 9.5 refereres det at Oppvekststyret i Kristiansand har gitt rektor på Møvig skole full støtte i sine vurderinger når det gjelder restriksjoner for skolelagets virksomhet.

Så vidt jeg kan se av referatet, har de egentlig ikke diskutert det som var hovedsaken: Nemlig Lagets rett til å holde andakter oftere og til å benytte seg av eksterne talere mer enn hver 6. uke. I stedet ble det en debatt om servering på møtene og rektors styringsrett.

I debatten ble det ifølge Fædrelandsvennen også hevdet at hvis man ikke er restriktiv, kan «grupperinger som kan skremme vannet av de fleste få etablere seg». Nei, det ville stride helt mot skolens målsetning. Fremdeles står det i formålsparagrafen at skolen skal formidle «grunnleggende verdier i en kristen og humanistisk arv og tradisjon». Her skulle Laget kunne bidra positivt.

Hva er de grunnleggende verdier i en kristen tradisjon? Først og fremst nestekjærlighet som ytrer seg i omsorg for barn, fattige, syke og nødstedte. Troskap i ekteskap og familie, sannhet, ærlighet og alt som uttrykkes i de 10 bud, som er trafikklover for livet.

Dette kommer som en frukt av forkynnelsen. Men hvordan kan man opprettholde disse verdier uten kristen kunnskap og forkynnelse? Vi ser skremmende resultater i vårt samfunn som følge av avkristningen.

Vedtaket i Oppvekststyret mener jeg gir fullstendig feilaktige signaler. I stedet for å oppmuntre elevene til aktivt engasjement, tar det jo motet fra dem. Som nevnt i mitt forrige innlegg var det ingen slike restriksjoner da jeg var skoleungdomsprest.

Og det var veldig hyggelig å lese denne kommentaren på Facebook fra Inger Våje Noddeland, en elev fra den tiden:

«Å møte Skolelaget på ungdomsskolen, bli engasjert, lære styrearbeid i en frivillig organisasjon, få utfordringer til å holde andakt blant likesinnede, oppleve et kristent fellesskap av jevngamle medelever, være med å arrangere lagsmøter, weekend-turer og leirer, delta på regionale- og nasjonale arrangementer i NKSS m.m. var noe av det som har gitt meg de beste og viktigste erfaringene i ungdomstida. Hvorfor skal dagens unge nektes dette? Sjekk de personene som er ledere på topplan i kirke- og kristenliv i Norge, og noen internasjonalt også; mange av dem har fått sin første ledertrening i Laget!»

I den tiden var det oftest en eller to kristne lærere på skolen som var voksenledere, de var til stede på lagssamlingene og hjalp ofte til med å holde andakter. Hvor er de i dag?

Nei, mistanken forsterkes: Man er redd for kristen påvirkning. Kristen tro skal henvises til den private sfære. I samfunnet skal man være nøytral og tolerant. Men nøytralitet er umulig i livssynsspørsmål, og dagens toleranse er oftest totalt misforstått.

Toleranse er «anerkjennelse av andres rett til å mene noe annet enn det man selv eller flertallet mener, og anerkjennelse av andres rett til å leve i samsvar med sine meninger». (Store norskeleksikon) Men nå er det snudd på hodet, man skal bare tåle det flertallet mener. Da havner vi lett i det som er blitt kalt «flertallets tyranni».

Lagets betydning for unge mennesker kan knapt overvurderes.

Det er uhyre trist at Møvig og andre skoler vil hindre dette positive engasjementet.

debatt,oddvar søvik,møvig skole,nkss,laget,bolleservering,kristiansand