DEBATT: «Den eneste aktuelle s
...
DEBATT: «Den eneste aktuelle sak for tiden er fokuset på virksomheten til Til Helhet. For å stoppe dem må det heller lages en lov mot sjelesorg og samtaler på frivillig grunnlag mellom voksne mennesker! Det gir meg Orwellske assosiasjoner», skriver Øivin Hasting. Foto: Adobe Stock
debatt
Om forbud mot reorienteringsterapi
Del
Heldigvis vil ikke dette lovforslaget bety noe som helst for fagfolk i psykiatrien. Men hva er da hensikten?

Politikere med Venstre i spissen kappes om å beskytte sårbare homofile mot reorienteringsterapi med spesifikke lover. Det virker som om det seksualpolitiske området er unntatt utredning og sakkunnskap, men håndteres ut fra dagsaktuelle hendelser og akutte emosjonelle behov.

Nå må politikere roe seg ned og slutte å blande seg inn i ting de ikke har greie på!

Litt saksopplysning : Reorienteringsterapi som begrep er temmelig diffust. Det kobles gjerne til forskjellige typer aversjonsterapier som ble forsøkt for mange tiår siden.

Et eksempel på hva dette dreier seg om så man i Forbrukerinspektørene i NRK for kort tid siden der reporteren skulle bli kvitt uvanen med å pille seg i nesen ved å samtidig gi seg et strømstøt.

Slik behandling har vist seg å ikke virke og kan nok ha gitt negative følger både under og etter terapien.

Så langt jeg vet finnes det ingen spesifikk homoterapi i vår tid. Det er noen som også i dag driver terapi rettet mot homoseksuelle problemstillinger med vanlige psykologiske tilnærminger, men jeg kjenner ingen slike miljøer i Norge , men ville det vært noe problem?

Det er viktig å huske på at god psykoterapi ikke består i å indoktrinere pasienten i forutfattede synspunkter, men å utforske pasientens indre verden og de krefter som virker der, i alle fall gjelder det psykodynamisk terapi!

Nå er det slik at psykoterapi ikke alltid er til hjelp, men også kan skade. Så langt jeg vet er det ingen som kan dokumentere at psykoterapi hos homoseksuelle er mer skadelig enn hos heteroseksuelle.

Venstres politikere kan finne mange uttalelser fra ekspertpanel som hevder reorienteringsterapi er skadelig, men det er altså problematisk å vite hva som menes med det og dokumentasjonen er tynn.

Samtidig burde det vel betrygge politikere om at fagorganisasjoner tar seg av dette på egen hånd. Psykiatrien er et fag som allerede er ekstremt styrt av politikk og ideologi. Politikere bør ikke blande seg inn ennå mer enn de allerede gjør.

Heldigvis vil ikke dette lovforslaget bety noe som helst for fagfolk i psykiatrien. Men hva er da hensikten? Den eneste aktuelle sak for tiden er fokuset på virksomheten til Til Helhet.

For å stoppe dem må det heller lages en lov mot sjelesorg og samtaler på frivillig grunnlag mellom voksne mennesker! Det gir meg Orwellske assosiasjoner.

Det tror jeg også ansvarlige politikere i liberale partier får hvis de tenker seg om et par ganger. Mitt råd er å la dette forslaget avgå en stille død.