Bekymret: – Et samlet kirke-No
...
Bekymret: – Et samlet kirke-Norge vil uttrykke dyp uro over manglede rettsikkerhet og dårlig behandling av konvertitter i vårt eget land, skriver Norges Kristne Råd i en felles uttalelse. Foto: Hele M. Andersen
synspunkt
Rettssikkerhet for konvertitter
Del
Tross dialog og samtaler, opplever vi fortsatt at norske myndigheter svikter i å gi konvertitter en rettferdig og rettssikker saksbehandling.

Uttalelse fra rådsmøte i Norges Kristne Råd:

Norges Kristne Råd, samlet til rådsmøte i Oslo, 20.-21.mars 2019, uttrykker glede over at norske myndigheter tar på alvor tros- og livssynsfrihet i verden. Vi berømmer et modig og riktig valg om å inkludere arbeidet for tro, tanke og livssynsfrihet i landets utenrikspolitikk og i internasjonalt samarbeid. Dette er vi stolte over, og oppfordrer norske myndigheter til å fortsette med.

Samtidig vil et samlet kirke-Norge uttrykke dyp uro over manglede rettsikkerhet og dårlig behandling av konvertitter i vårt eget land.

Våre menigheter møter mennesker fra ulike verdensdeler og religioner som bestemmer seg for å forlate den religionen de tidligere tilhørte og omvende seg til annen tro. Vi møter mennesker med lovlig opphold, og mennesker som står midt i asylprosessen. Vi blir vitne til at mange menneskeliv forvandles og at mange får en ny start, et nytt liv. Kristne konvertitter har brakt stor glede, iver og fornyelse i våre menighetsfellesskap. De har fått mange nye venner, knyttet kontakter og fått lokal forankring.

Norske myndigheters behandling av konvertittsaker har vært gjenstand for politisk debatt i mange år. Norges Kristne Råds sekretariat har i tett samarbeid med andre kirkelige organisasjoner og sivilsamfunnsorganisasjoner arbeidet med å bistå utlendingsforvaltningen.

Tross dialog og samtaler, opplever vi fortsatt at norske myndigheter svikter i å gi konvertitter en rettferdig og rettssikker saksbehandling. Asylsøkende konvertitter blir ofte ikke trodd.

Utlendingsmyndighetene må vektlegge vurderinger fra pastorer/prester og ledere i våre menigheter som over tid har fulgt asylsøkerne og vært vitne til deres trosvandring. Vi ser behov for økt kompetanse om religion og konvertering hos utlendingsmyndighetene. Mange asylsøkende konvertitter som sendes ut av landet møtes med valget mellom forfølgelse og å skjule sin tro, noe som strider mot våre juridiske og moralske forpliktelser. Mange overlates til forfølgelse fra familien, lokalsamfunnet, religiøse og politiske aktører i opprinnelseslandet. Dette er alvorlig.

Vi derfor ber norske myndigheter om å sørge for:

· at ingen konvertitter returneres med risiko for forfølgelse

· at følgende tiltak iverksettes i oppfølgingen av Nydalen-plattformen fra 2013 og Granavolden-plattformen fra 2019

· Trosidentitet tas på alvor og i konvertittsaker må man bruke samme metode for risikovurdering og troverdighetsvurdering som i LHBT-saker.

· Det må gjøres endringer i forvaltningspraksis slik at i konvertittsaker hvor anførslene om konvertering ikke er behandlet av UDI sendes tilbake til førsteinstans (UDI), for å sikre en to-instansbehandling av de nye anførslene.

· I nemdmøter med personlig fremmøte så skal forvaltningen sørge for at saken blir tilstrekkelig opplyst og oppfordre til at menighetsledere som har fulgt klageren og har egnet faglig kompetanse eller pastorer/prester blir innkalt som vitner i møtet.

norges kristne råd,erhard hermansen,oslo,konvertitter