debatt
Ingen krise hos Jesus
Del
Hvor ligger problemet?

Hermund Haaland skriver i innlegget «Krise», sitat: «Gjennom nesten to tusen intervjuer som ligger bak bokens innhold kommer det frem at det er tre hovedgrunner til at unge voksne forlater kirken: 1) manglende disippelgjøring 2) manglende kobling mellom generasjonene og 3) manglende kobling mellom tro og arbeid. Sitat slutt.

Haaland peker på viktige saker. Allikevel tror jeg noe av vinklingen og løsningen bommer. Det er nemlig galt å tro at Jesus har krise i sitt legeme. At unge forlater kristne fellesskap når de blir voksne beror mer på feil lære og feil syn på hva menigheten er. Jeg tror de som forlater «troen», ikke har trodd.

De var ikke født på ny! Læren er gal, derfor kommer de ikke til gjenfødelse, «født av Ånd». Da faller de ikke i fra, de bare går ut av fellesskapet. De mange trossamfunn vi har, vitner om den egentlige «krise», nemlig gal lære. 1 Kor 1:10 er klar på at disipler er enige. Fast forenet i samme sinn og samme tanke, står det.

Jesus sa også at Ånden skal lære oss hele sannheten. «men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.»‭‭ Johannes‬ ‭14:26‬ ‭«for hvem i blandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham?

Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud, det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer, idet vi tolker åndelige ting med åndelige ord.»‭‭1 Korinter‬ ‭2:11-13‬ ‭

Dette er ikke teori, det er sant, når disipler ikke er ett og lærer ulikt kommer ikke ungdommen til tro, de kommer bare inn i et koselig fellesskap. Det holder selvsagt ikke når de blir voksne i 20-årene.

Hermund Haaland har rett i at unge blir frelst i hjemmet. Det er far og mor som leder barn til sann tro på Jesus. Det er også i det kristne hjemmet vi finner menigheten, Jesu legeme. Trossamfunnene har nok krise, - ikke Jesus. Hans får hører hans røst, og de følger Ham.