FELLESSKAP: Ledelse skjer i et
...
FELLESSKAP: Ledelse skjer i et sosialt fellesskap mellom mennesker. Derfor er det utfordrende å lede og det kan lett bli konflikter i menigheter og organisasjoner, skriver Sigmund T. Kristoffersen. Foto: Adobe Stock
synspunkt
Ledere som tjener
Del
En leder skal være 
motivert av å tjene.

Som pastor og leder i mange år har jeg erfart hvor viktig det er å være tjener og se og bruke de menneskelige ressursene som finnes i menigheten. Vi er ledere i kraft av den nåde vi har fått av Gud. Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde (1. Pet 4,10).

I løpet av de siste tiårene har oppfatningen om ledelse og lederrollen blitt endret hos mange. Vi har blitt påvirket av de ulike trendene som har vært opp gjennom årene. En ting er ledelsesfilosofi som beskrives i organisasjons- og næringslivet. Her har vi selvsagt mye å lære.

Det viktigste er imidlertid hva Bibelen sier om lederskap. Guds Ord gir kriterier om både styring og hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Mye av Jesus og apostlene sin undervisning om hva en kristen leder skal være relaterer direkte og indirekte til hvordan en leder faktisk er en tjener.

Ledelse skjer i et sosialt fellesskap mellom mennesker. Derfor er det utfordrende å lede, og det kan lett bli konflikter i menigheter og organisasjoner. Å lede handler om å tjene og gjøre noe for andre mennesker. Ikke for å bygge sin egen posisjon eller for å realisere seg selv.

Vi skal først og fremst skal være gode lagspillere for å bruke et uttrykk fra idrettsterminologien. Da får man større tillit, autoritet og respekt som leder.

Å tenke lagspill kan også virke konfliktdempende. Det dreier seg om laget. Skal et lag nå sitt potensial og få gode resultater i idretten, må hver spiller se bort fra sine personlige mål. Målet er viktigere enn rollen, og målet er klart for oss kristne: Guds rike skal bli synlig.

Bibelen viser klart at det å lede ikke er noe enmannsforetak. Jesus valgte ut tolv som skulle følge ham for å bringe evangeliet videre. Jesus sendte aldri ut noen alene på oppdrag. Den minste enheten han opererte med var to og to (Luk 10,1-2, Matt 10,2-3). På pinsedag stod Peter fram sammen med de elleve (Apg 2,14). Hva lærer dette oss?

Jo, vi ser nødvendigheten av å stå sammen med andre mennesker i tjenesten for å oppnå viktige mål. På kort sikt kan det være mest effektivt å gjøre det selv, men ikke på lang sikt. Samtidig bringer det sunnhet og beskyttelse for lederen, lederskapet og menigheten i de mange utfordringene som vi møter.

De som kjenner meg vet at jeg alltid har vært opptatt av å bygge tjenestebasert lederskap i menigheten med utgangspunkt i tjenestegavene (Ef 4,11-12). Så langt jeg kan se fordrer tjenende lederskap en teambasert ledelse. Jo større utfordringene er, jo større er behovet for teamarbeid.

Paulus beskriver tjenestegaver som utfyller hverandre i tjenesten. Disse er viktige for å lede menigheten slik at den både blir sunn og har framgang. I vers 12 kommer det klart fram at hensikten med gavene er å utruste og utvikle mennesker som er underveis.

Paulus underviser om at vi er hverandres lemmer på Kristi kropp. Vi har forskjellige nådegaver og oppgaver, som skal brukes til det beste for alle (Rom 12,3-8).

Gud, hjelp oss til å lede på en måte slik at mennesker får blomstre, og bli frigjort til tjeneste.