DEBATT: «Jeg føler fedre relat
...
DEBATT: «Jeg føler fedre relaterer helt annerledes enn kvinner til sønner», skriver Martin Undheim Sandstad. Foto: Adope Stock
debatt
Menn som forbilder
Del
Det som er bra med menn er at de er rollemodeller for unge gutter.

Jeg har vært heldig å vokst opp med mange mannlige forbilder.

Jeg har vært med å “rydde skog” med naboguttene og faren. Hvor vi har med øks, sykler opp i Nordmarka, finner en offisiell sti vi har blitt tildelt og egentlig bare går gjennom den og ser om den ser ok ut. Eventuelt rydder litt enkelt hvis vi føler vi kan.

Jeg har hatt fedre som fotballtrenere. I hvert fall fra jeg var sju til femten. De har stått over oss og ropt kom igjen. Kjørt oss rundt på cup. Stilt opp hver uke på trening. Pappa var også trener for laget vårt et år.

Jeg føler fedre relaterer helt annerledes enn kvinner til sønner. F.eks kan en dame fortelle hvordan en sønn skal behandle en kvinne, men en far kan vise det.

Derfor må vi verne om mennene og ikke bare kritisere dem. De har mye større ringvirkning enn bare til sin egen familie. Jeg har “lånt” mange foreldre, og kommet under deres vinger.