Bildet er fra fjorårets 8. mar
...
Bildet er fra fjorårets 8. mars-tog. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
debatt
Å være en stemme for de stemmeløse
Del
JesusKvinner går i 8. mars-toget i Oslo sammen med Åpne Dører til støtte for forfulgte kristne kvinner. De løfter frem en sak som offentligheten nesten fortier, på vegne av millioner av kvinner. De er en stemme for de stemmeløse. Det er plass til kristne menn også bak den parolen!

Hovedparolen i 8. mars-toget i år går på å svekke rettsvernet for ufødte. Man ønsker selvbestemt abort også etter uke 12.

Dette har blitt aktualisert i forbindelse med fosterreduksjon. Hvis leger skal stoppe hjertet på ett eller flere barn i et svangerskap med mer enn ett barn, så gjør de det helst etter uke 12.

Når mødrene selv tar denne beslutningen, blir selvbestemt abort i praksis strukket forbi uke12 i disse tilfellene. Nå presiserer regjeringen at samme rettsvern skal gjelde for alle barn, og at beslutninger om abort etter uke 12 skal tas i nemnd.

Dette kaller noen en «innskrenkning av abortloven», og de vil rope høyt i gatene om heller å utvide retten til selvbestemt abort. Barna det gjelder blir ikke hørt.

De er stemmeløse. En parole som «Nei til selvbestemt abort» ville ikke bli akseptert i toget, da den går mot hovedparolen.

Dette er imidlertid ikke den eneste saken som blir løftet frem. JesusKvinner går i 8. mars-toget i Oslo sammen med Åpne Dører til støtte for forfulgte kristne kvinner.

De løfter frem en sak som offentligheten nesten fortier, på vegne av millioner av kvinner.Mange spør seg om kristne kan gå i årets 8. mars – tog, når hovedparolen handler om å svekke rettsvernet for ufødte.

Det er selvsagt et dilemma, særlig i en medievirkelighet som vil ta antallet ihele toget til inntekt for denne hovedparolen. Likevel, blant de nærmere 30 parolene i toget, finner vi svært mange saker kristne kan støtte. «Prostitusjon er vold mot kvinner – styrk sexkjøploven og hjelpetiltakene», «Norge må ta ansvar – gi traffickingofre oppholdstillatelse» og flere andre.

Den internasjonale kvinnedagen løfter mange viktige saker som kristne allerede er sterkt engasjert i.

Ta for eksempel den kristne legen Denis Mukwege fra Kongo som har viet sitt liv til å være en stemme for de stemmeløse, for kvinnene som blir voldtatt under konflikten i Kongo. Parolen om å«stoppe voldtekt som våpen mot kvinner i krig og konflikt» er direkte inspirert av den kampen som Mukwege fikk Nobels fredspris for i 2018.

Parolen «Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æresvold» berører vold i nære relasjoner som mange i Norge lider under i det stille. Disse kvinnene skremmes til taushet, og de tør ikke heve sin røst av frykt for konsekvensene.

Noen må tale deres sak. I fredagens tog vil de tre ungdomsskole-jentene Ella, Ellisiv og Ea gå fordi de opplever at MeToo aldri nådde skolegården. Jenter får slengt etter seg nedsettende seksuelle bemerkninger. Guttene tøffer seg kanskje for hverandre, men er ikke tøffe nok til å behandle jentene med respekt.

Mange kommer til å gå bak denne parolen: «Jeg går på skole, ikke kall meg hore – stopp sexismen i skolegården». Flere har varslet at de vil stille i rødkledde drakter fra TV-serien Handsmaid’s tale i forbindelse med hovedparolen om å fjerne abortnemndene. Men parolen «Nei til surrogati – en livmor er ikke en handelsvare!», berører enda bedre problematikken som de rødkledde i Handsmaid’s tale eksemplifiserer.

I et fremtidig scenario, kan fattige kvinner kjøpes og selges for å føde elitens barn, med bakmenn eller sin egen storfamilien i kulissene. Hvis for eksempel fattige kvinner i India skulle stille livmoren til disposisjon for norske kvinner, så bikker den økonomiske ubalansen i forholdet fort over til undertrykkelse og utnyttelse av sårbare kvinner.

Å stå opp mot surrogati i dag er å sette opp gode grensesteiner for kvinner i fremtiden.Menneskehandel er et annet tema som flere kristne organisasjoner allerede er engasjert for å bekjempe.

Hva om 10 000 kristne hadde møtt opp på vegne av de millioner av ofre for menneskehandel som fins i verden i dag? Vi kunne laget egne paroler med «Ikke til salgs» og «stopp moderne slaveri».

Jeg tror tiden er kommet for å reise seg og være en stemme for de stemmeløse, både for ufødte og fødte, midt i strømmen av samfunnet forøvrig. Det er prisverdig at JesusKvinner og Åpne Dører stiller opp i 8. mars-toget for forfulgte kristne kvinner i år. Der er det sikkert plass til kristne menn også!

På den internasjonale kvinnedagen er det en mulighet til å stå opp for sannhet og rettferdighet, uavhengig av hvordan omgivelsene tolker dette. Til lykke med dagen!