FORSVAR: Generalsekretær Morte
...
FORSVAR: Generalsekretær Morten Askeland i Åpne Dører forsvarer organisasjonens deltakelse i 8. mars-toget etter kritikk fra Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Bildet er fra fjorårets marsj i Oslo. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix
synspunkt
Forfulgte kvinner trenger oss i 8. mars-toget
Del
Også i år deltar Åpne Dører i 8. marstoget. Vi bruker alle anledninger til å løfte frem forfulgte kristne, også der hvor mange målbærer synspunkter vi ikke er enige i.

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk er kritisk til at JesusKvinner og Åpne Dører velger å delta i årets 8. marstog, særlig fordi hovedparolen til arrangørene handler om retten til fri abort.

Vi har stor forståelse for Selbekks ankepunkter, som vi mener er viktige å belyse. Og for ordens skyld: Ingen skal være i tvil om at vi som organisasjoner løfter frem vern av livet, også i mors liv. Her står vi skulder til skulder med Dagen-redaktøren, organisasjonen Menneskeverd og andre som står for klassisk kristen tenkning om abort.

Det har aldri vært slik at 8. Marstoget er et tog der alle er enige om alt. Og det heller ikke slik at vi som kristne er tjent med å holde oss unna arenaer fordi det er noen eller mange som er uenige med oss. Tvert i mot!

Vi tror at det nettopp er på arenaer som den internasjonale kvinnedagen vi bør løfte opp kvinner som forfølges, trakasseres, voldtas og undertrykkes på grunn av sin tro. Det at bevegelsen JesusKvinner aktivt velger å gå under vår fane, fører til vesentlig større oppmerksomhet og oppslutning, og har allerede gitt oss flere muligheter gjennom ulike medieoppslag til å rette oppmerksomheten mot de kvinner som vi ellers sjelden hører om.

I over ni år har kristne over hele verden kjempet for at Asia Bibi skal slippes fri fra fengsel i Pakistan. Fembarnsmoren ble i 2009 dømt til døden for blasfemi, men har endelig fått opphevet dommen. Nå jobber vi for at hun og familien skal finne løsninger som også ivaretar deres sikkerhet, ikke bare i Pakistan.

I 8. marstoget skal vi holde opp plakater med ulike navn, deriblant Asia Bibi og flere andre i svært krevende situasjon. Vi skal løfte frem 16 år gamle Leah som nå er fanget av Boko Haram i Nigeria. Mens de andre jentene er blitt satt fri, så lever Leah fortsatt i fangenskap fordi hun ikke vil frasi seg sin tro.

På en annen plakat finner vi indiske Asha. Hun og hennes tre barn ble kastet ut av sitt eget hjem på grunn av sin tro. Over hele verden finner vi forfulgte kristne, og som kvinner er man som regel allerede ekstra utsatt. Det er livsfarlig å være kvinne og kristen i mange land.

Åpne Dørers visjon er å styrke og utruste kristne som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å utbre evangeliet til jordens ender. I Norge kommer dette til uttrykk ved at vi mobiliserer til bønn, samler inn midler, informerer om arbeidet og prøver å bidra til politisk oppmerksomhet, slik at forfulgte kristne kan få det bedre.

Norge er en stormakt når det kommer til bistand, og i mange av landene hvor trosfriheten er dårlig, er Norge tilstede med bistandsarbeidere, diplomater og næringsliv. Vi ønsker at Norge skal bruke sin makt og sin innflytelse til å tale de forfulgte kvinnenes sak.

Vi ser det derfor som en unik mulighet at vi nå kan få bruke den internasjonale kvinnedagen til å løfte frem Leah, Asia og Asha. Bli gjerne med i toget!