EVANGELIET: Vi ønsker alle at
...
EVANGELIET: Vi ønsker alle at nye generasjoner skal ta eierskap og styring for å nå sine samtidige med et frelsende og livsforvandlende evangelium, skriver Erik Furnes. Bildet er fra en bibelkveld i bedehuset Betania i Bergen. Foto: Johanna Hundvin Almelid
debatt
Vi må vise endringsvilje
Del
Det er all grunn til å være bekymret dersom det aldri er spenninger knyttet til strategi, mål og virkemidler i det kristne arbeidet, for sannsynligvis vil det da aldri skje noe heller.

I mange foreninger og forsamlinger er det årsmøter i disse dager, og en kan oppleve spenninger knyttet til styrevalg og veivalg. Noen kan oppleve dette ubehagelig og unødvendig, og jeg har hatt den følelsen flere ganger. Hvorfor kan vi ikke ha fred og ro i kristne fellesskap?

Noe som har hjulpet meg til å slappe mer av, er å tenke over hvor ulikt vi mennesker forholder oss til endringer. I de fleste organisasjoner og fellesskap har vi en relativt liten gruppe som stadig vekk er «gira» på endring, en stor gruppe som er ganske motivert til endring om det virker fordelaktig, en like stor gruppe konservative, og en mindre gruppe som ikke vil akseptere endring før de er plent nødt.

« Der det tenkes likt, tenkes det lite, heter det. »

— Erik Furnes

Da tenker jeg at det alltid vil være noen som er misfornøyde med tingenes tilstand. I en sammenheng der det sjelden eller aldri skjer forandring, vil det være frustrerende for de første gruppene, og vice versa. Dette er egentlig helt naturlig, men like fullt kan det oppleves spenningsfullt og ubehagelig.

Vi skal aldri akseptere maktkamp, personangrep, uhøflighet, devaluering eller lignende dårlig oppførsel i våre fellesskap. Dersom vi imidlertid er klar over ulikhetene i vår personlighet, kan vi likevel lettere snakke med hverandre med respekt og forståelse. De utålmodige må bruke tid og tålmodighet for å overbevise andre om nødvendige endringer. De motvillige må vise vilje til å forstå at ingen endring i praksis også er en form for endring.

Det er all grunn til å være bekymret dersom det aldri er spenninger knyttet til strategi, mål og virkemidler i det kristne arbeidet, for sannsynligvis vil det da aldri skje noe heller. Resultatet er stagnasjon og passivisering. Der det tenkes likt, tenkes det lite, heter det. Guds ord er uforanderlig og evigvarende, men ikke våre arbeidsformer og strukturer.

For ImF sin del har vi invitert våre foreninger og forsamlinger til å gi innspill om hvordan vår organisasjon kan rigges som misjonsorganisasjon for framtiden. Vi ønsker alle at nye generasjoner skal ta eierskap og styring for å nå sine samtidige med et frelsende og livsforvandlende evangelium. Da må vi vise endringsvilje, enten vi er komfortable med det eller ikke.