VIGSEL: Når Åpent folkekirke o
...
VIGSEL: Når Åpent folkekirke og dens støttespillere var med på å innføre enkjønnet «ekteskap» i Dnk, var de med på å splitte kirken. Vi kan gjerne stille spørsmålet til Sandaker-Nielsen: Hvor i Bibelen og bekjennelsen finner du støtte for ditt syn? spør underskriverne. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB scanpix
homofili
Hvem splitter kirken?
Del
Hvordan våger da Åpen folkekirke å sette til side og forkaste Guds vilje som er åpenbart i Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn?

I Dagen av 31.1.2019 hevder Gard Sandaker-Nielsen at Åpen folkekirke ikke splitter kirken og fortsetter med å si:

– Det er ikke Åpen folkekirke som skaper uenighet eller polarisering i Den norske kirke. Mange av våre tillitsvalgte, medlemmer og velgere har i årevis kjempet med livet og kjærligheten som innsats for å få lov til å tilhøre kirkefellesskapet.

Som lesbiske, homofile, bifile og transpersoner har vi og våre støttespillere levd med en undertrykkende kirkeledelse helt fram til vigselsvedtaket i 2017. Hvor mange i det gamle flertallet prøvde å inkludere oss og mindretallet? Ikke mange. Nei, vi var synden selv, og vår kjærlighet måtte holdes utenfor kirkerommet, sier Sandaker-Nielsen.

Det er underlig å høre dette fra lederen i Åpen folkekirke. Sandaker-Nielsen slår nemlig fast at Åpen folkekirke ikke splitter kirken. Men hvem er det så som splitter kirken? Er det dem som bekjenner seg til Dnk basis, Den hellige Skrift og bekjennelsen, som splitter? Apostelen Paulus skriver i Rom 16,17:

«Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt mot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!» (Se også: Tit 3,10; 2 Joh 9–11)

I Matt 19 sier Jesus at i begynnelsen skapte Gud menneske til mann og kvinne og mannen skulle forlate far og mor og holde seg til sin hustru, «og de to skal være ett kjød».

Med andre ord: Etter Guds ord består ekteskapet av én mann og én kvinne. Å hevde at «ekteskapet» også kan bestå av to menn eller to kvinner er brudd med Guds ord og er vranglære. Det er brudd med Guds skaperordning og Kristi lære.

Når Åpent folkekirke og dens støttespillere var med på å innføre enkjønnet «ekteskap» i Dnk, var de med på å splitte kirken. Vi kan gjerne stille spørsmålet til Sandaker-Nielsen: Hvor i Bibelen og bekjennelsen finner du støtte for ditt syn?

Saken er den at han finner ikke ett eneste ord i Skriften som er positiv til homoseksuelt samliv. Tvert i mot avviser Skriften dette, både i GT og NT (3 Mos 18,22; Rom 1,27; 1 Kor 6.9–10; 1 Tim 1,9–11). Det er brudd på det 6. bud.

Derfor vil vi slå fast at de som kommer med en ny og ubibelsk lære, splitter kirken.

Vi kan gjerne spørre: Hvem har fått fullmakt til å hevde at homofilt samliv som Jesus, profetene og apostlene betraktet som synd, i dag skal bli sett på som legitimt?

I hele den kristne kirkes historie har Guds folk kjempet mot avgudsdyrkelse og seksuelle synder og bekjent det samme som apostelen Paulus sier i 1 Kor 6 at de som lever i synd, som for eksempel i homoseksuelt samliv, ikke skal arve Guds rike. Apostelen sier dette med fullmakt og på vegne av Jesus Kristus.

I Luk 16,17 sier Jesus selv: «Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel av loven skal falle bort.»

Professor Aksel Valen-Sendstad skriver om det å bortforklare eller fornekte Guds bud i en bok. Selv om tidene forandrer seg, og forholdene vi som kristne lever under, skifter, gjelder det likevel at Gud har åpenbart sin vilje i Jesus Kristus, at det er grunnlaget for det kristne livet, og sier videre at «å bortforklare eller fornekte Guds bud, er ensbetydende med å bortforklare troen og fornekte Gud selv».

Den kristne tro forutsetter at Gud er den samme, fra evighet til evighet, på samme måte som mennesket ikke forandrer sitt vesen eller sin karakter på grunn av skiftende livsforhold.

Hvordan våger da Åpen folkekirke å sette til side og forkaste Guds vilje som er åpenbart i Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn?

Flertallet av Kirkerådet som består av representanter fra Åpen folkekirke har nettopp vært med på å utnevne en kvinnelig biskop i Stavanger bispedømme.

Selv om flertallet av landets biskoper, menighetsrådene og prestene i bispedømmet og Stavanger bispedømmeråd hadde satt en annen som førstevalg, så ble nummer tre på lista utnevnt.

Hun var nemlig villig til å vie samboende homofile par og støttet også opp om loven om selvbestemt abort.

Etter dette vedtaket hevder Sandaker-Nielsen at det ikke er Åpen folkekirke som splitter. På toppen av dette sier han i Dagen 06.2.2019 at Stavanger bispedømme har yrkesforbud mot homofile prester. Det ser ut for ham at angrep er det beste forsvar mot sine «motstandere».

Forstår han ikke at i Stavanger bispedømme er det mange kristne som vil holde fast ved Skriften og bekjennelsen og hevde at det kristne ekteskapet bare er mellom én mann og én kvinne!

Det ser ut for at Sandaker-Nielsen og Åpen folkekirke vil prøve å få innflytelse i Stavanger bispedømme og å få enkjønnet «ekteskap» akseptert som kristen ekteskap. Kanskje det var ett av motivene for å utnevne en liberal, kvinnelig prest til biskop?

Når Sandaker-Nielsen hevder at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner sammen med sine støttespillere har levd med en undertrykkende kirkeledelse helt fram til vigselsvedtaket i 2017, forundrer det oss ikke.

Med «en undertrykkende kirkeledelse» tenker han da mye rimelig på blant annet at bispeutvalget i 1997 uttalte et enstemmig:

«Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære.» (Kirkens enhet og troens fundamenter).

Siden Dnk nå har to likestilte syn når det gjelder heterofilt ekteskap og homofilt samliv, er det nok ikke mange som holder fast på uttalelsen fra 1997.

Sandaker-Nielsen erkjenner nok ikke at noen kan være samvittighetsbunden av Skriftens ord og si nei til homofilt samliv lenger. Det synes for oss som om han mener at alle dem som går imot homofilt samliv, undertrykker dem som lever på den måten. Men alle som støtter Åpen folkekirke, er kjærlige og elskverdige.

Noen av oss har også forlatt Dnk på grunn av den bibelkritiske teologi som blant andre Åpen folkekirke står for. Det er ikke vi som står fast på Bibelen og bekjennelsen og den lære som den kristne kirke i 2000 år har forkynt, som splitter. Det er alltid dem som kommer med en ny ubibelsk lære, som ikke har sin basis i Skriften og bekjennelsen, som splitter.

Ikke få har forlatt Dnk, både tidligere og nå etter den siste bispeutnevnelsen. Men det ser ikke ut for at Sandaker-Nielsen erkjenner eller er i villig til å innrømme at Åpen folkekirke og dens støttespillere har en vesentlig skyld i dette.