STYRKE: Jeg får ny kraft og st
...
STYRKE: Jeg får ny kraft og styrke når jeg løfter blikket bort fra meg selv de materielle jordiske goder, skriver Annette Gundersen. 
 Foto: Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
debatt
Et livsviktig valg
Del
Hvordan ser det ut for meg å være kristen student?

I år studerer jeg på Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim, hvor jeg tar siste året mitt. På fritiden er jeg aktiv i menigheten min, Betania. Jeg har lyst til å fortelle deg litt om mitt livsviktige valg, nemlig å tro på Jesus.

Jeg har vokst opp i en kristen familie, der Gud ble tidlig en viktig støttespiller for meg. I en alder av 23 har jeg fortsatt Jesus som en viktig del av livet, noe jeg aldri har angret, helt oppriktig.

Jeg ønsker å stille to spørsmål til deg som du kan tenke over etter hvert som du leser. Hva tror du på i livet? Hvilken vei velger du å gå på og hvilke valg tar du på veien din?

Jesus er for meg en Far jeg kan ha en personlig relasjon til. Han tåler og ønsker å ta del i hele meg og livet mitt. Jesus er en som gir meg ekte og varig glede. Valget om å tro må hver enkelt ta selv, tvang fører ikke til tro. Jeg opplever at når jeg føler livet står stille eller når livet smaker som sitroner er Gud trofast mot meg.

Jesus har gitt oss flere løfter som står i Bibelen. Et løfte står i Jeremia 29:11: «For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Jeg har tatt et valg om å følge Jesus. Han har lovet å være trofast. Jesus vil ha alt jeg er. Selv om du ikke føler noen ting for nærvær, livsglede eller kraft, vil jeg her frimodig oppfordre deg til å prøve Ham ut. Tørr å la ham lede skrittene dine, still spørsmål og bruk stillheten i livet til å lytte til Hans stemme.

Jeg vil helt ærlig fortelle deg her og nå et viktig budskap. Jesus har ikke lovet meg et perfekt eller feilfritt liv, der jeg må leve i et glansbilde eller bør skape meg en flott fase. Heller ikke der jeg må skjule meg fra mine mangler og mislykkethet for å kunne komme nær ham. Det er ikke Guds sannhet for meg.

Jeg vil nevne to måter jeg møter Gud på. Det ene er når jeg er ute i naturen, da søker jeg ham i stillheten og jeg nyter synet av det vakre han har skapt. Jeg pleier også å folde hendene og legge frem hjertets tanker i bønn.

Jeg synes det er fantastisk å vite at jeg har en Gud som valgte å dø på korset, for å ta på seg alle menneskers synd, og som stod opp igjen slik som han hadde sagt.

For meg er det et stort håp i oppstandelsen. «Det er ingen fordømmelser for den som er i Kristus Jesus!». Da kan mennesker i hele verden med stor frimodighet fortelle det gode budskapet videre. Fordi Jesus er eneste veien til frelse og åpningen til himmelen. «Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv for vennene sine». Joh.15:13.

Jesus forandrer og forvandler livet og det er spennende å bli ledet på nye stier i blant, med visshet om at Gud leder og har fullstendig kontroll. Jeg får ny kraft og styrke når jeg løfter blikket bort fra meg selv de materielle jordiske goder. Håp handler for meg om at det gir retning mot noe som er større enn meg selv.

Jesus er verdens frelser, han har skapt oss til fellesskap med ham. Jeg mener at menneskene er skapt så forskjellige og unike, med hensikt om at kan utfylle hverandre. Jesus vil utruste meg og deg på helt ulike måter.

Om du vil vite mer om utrustning, les gjerne Efeserne 6:11-20. Helt til slutt vil jeg invitere deg til å bli med på skepsisuka 11.-17. mars i Trondheim.

Der du som student kan utforske de store og små trosspørsmålene. Skepsisuka åpner opp for at du som student kan stille kritiske spørsmål, snakke om tro og tvil og det blir ulike seminarer underveis.