BRUTAL: Nestleder i Arbeiderpa
...
BRUTAL: Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik sa til TV2 at den nye ordningen er brutal. På meg virker det mer brutalt å drepe et foster ved å føre kalsiumklorid rett inn i fosterhjertet, med det resultat at hjertet stopper. Et lite, friskt menneske må dø bare fordi det ligger en liten bror eller søster ved siden av, skriver Kåre Melhus. Foto: Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix
debatt
Debatten rundt fosterreduksjon
Del
Alt dreier seg om kvinnens frihet til å bestemme over egen kropp. Jeg har ikke sett et eneste innlegg i denne debatten som reiser ­etiske spørsmål. Dette dreier seg jo om mer enn kvinnens kropp.

Med stigende forferdelse har jeg fulgt med på de mange reaksjonene som er kommet i kjølvannet av firepartiregjeringens nye politikk når det gjelder fosterreduksjon. Forferdelsen går først og fremst på intensiteten i kvinnenes engasjement. Visste jeg ikke bedre, kunne jeg få inntrykk av at hele abortloven nå skulle vrakes.

Ifølge Dagsavisen er det utført tvilling-abort på 25 friske fostre siden denne praksisen ble godkjent av Helsedirektoratet i 2016. I 2017 ble det utført 12.733 aborter her i landet. Forandringen i den nye praksis er minimal i forhold til nåværende praksis, og får etter det jeg skjønner, få eller ingen praktiske konsekvenser.

Likevel har vi de siste dagene vært vitne til et hylekor, som får det til å gå kaldt nedover ryggen min. Det jeg først og fremst synes er uhyggelig, er fraværet av etisk refleksjon. Alt dreier seg om kvinnens frihet til å bestemme over egen kropp. Jeg har ikke sett et eneste innlegg i denne debatten som reiser etiske spørsmål. Dette dreier seg jo om mer enn kvinnens kropp. Det er ikke en polypp som skal fjernes, men et lite menneske. Et menneske som har hode, kropp, armer og bein, og som har et fungerende hjerte.

St. Olavs hospital i Trondheim, hvor tvilling-abortene blir utført i Norge, har lagt ut en veiledning til den som ønsker et slikt inngrep. Der står det:

Inngrepet blir gjort gjennom bukveggen (ultralydveiledet transabdominalt). Ved hjelp av ultralydbilder greier vi å orientere oss inne i magen. Det blir satt Kaliumklorid direkte i fosterhjertet. Dette fører til at hjertet stopper. Under inngrepet er du våken, og du får vanligvis lokalbedøvelse i huden. For å forsikre oss om at inngrepet er vellykket, gjør vi en ny ultralydundersøkelse av deg 5–20 minutter etter inngrepet.

Nestleder i Arbeiderpartiet Hadia Tajik sa til TV2 at den nye ordningen er brutal. På meg virker det mer brutalt å drepe et foster ved å føre kalsiumklorid rett inn i fosterhjertet, med det resultat at hjertet stopper. Et lite, friskt menneske må dø bare fordi det ligger en liten bror eller søster ved siden av.

Norge er det eneste landet i Europa som tillater tvilling-abort, ut fra en spesiell tolkning av den 40 år gamle abortloven. Nå vil den nye regjeringen bringe lovteksten i takt med ny medisinsk teknologi.

Alt tyder på at det vil bli utført omtrent like mange tvilling-aborter i Norge framover som under den nåværende loven. En ung kvinne som protesterte på Slottsplassen den dagen den nye regjeringen holdt sitt første statsråd, mente at lovendringen ville føre til en knebling av norske kvinner.

SV-leder Audun Lysbakken avfeide hele KrFs kamp for fosterets menneskeverd som moralisme. Jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at avgjørelsen om å ta abort er svært vanskelig for kvinnen. Det hører vi mye om, og det er viktig. Men kvinnen er ikke alene. Det er også et annet menneske i situasjonen. Dette mennesket er det få eller ingen som snakker om.

Det finnes bare to helt avgjørende hendelser i et menneskes liv, unnfangelsen og døden. Alt mellom disse ytterpunktene er gradvis utvikling. Fosteret utvikler seg fra det materialet som finnes i egget og sædcellen. Det tilføres ikke noen nye elementer senere.

Avgjørelsen om når fosteret blir et menneske på en slik glidende skala blir derfor en skjønnsmessig vurdering, der utviklingen i tiden like før eller like etter kanskje like godt kunne vært valgt. Den australske filosofen og Princeton-professor Peter Singer mener at man kan drepe nyfødte, fordi de ikke har noen bevissthet om å være til.

Moderne medisin gjør det mulig, ikke bare å drepe et foster, men også å redde liv ved å reparerer hjertefeil i fosterhjertet. Er det kvinnen alene som skal avgjøre om livet skal reddes eller avsluttes?

Venstresiden i norsk politikk er imot privatisering på mange områder, spesielt de områdene som er viktige for samfunnet. Her må staten ha avgjørende myndighet. Men området liv og død er visst ikke blant de viktige. Dette kan privatiseres og overlates til unge kvinner. Det økonomiske området, derimot, er så viktig at privatinteressene må holdes i sjakk. Dette forekommer meg å være materialisme på sitt verste.

Igjen, ingen sier at tvilling-abort er en enkel sak, men at de etiske betraktningene ikke nevnes, er forstemmende. Jeg har lest rasende innlegg både fra høyre- og venstresiden på at KrF nå har fått igjennom en liten endring i lovteksten til abortloven. Men de langt fleste innleggene kommer tydelig fra venstresiden.

Det sier meg at KrF ikke ville ha fått mer lydhørhet for sin politikk i en regjering av Arbeiderpartiet og Sp. De iskalde reaksjonene vi nå ser, vitner også om at en slik regjering med støtte fra SV heller ikke vil lede til et varmere samfunn.