REGJERING: Vi håper inderlig a
...
REGJERING: Vi håper inderlig at vår nye regjeringskoalisjon kan endre Norges opptreden og stemmegivning i FN når det kommer til Israel, skriver Dag Øyvind Juliussen. På ­bildet ser vi Israels statsminister Benjamin Netanyahu på FNs talerstol i New York. Foto: Craig Ruttle, AP Photo/NTB scanpix
israelkommentar
Norsk presseom FN og Israel
Del
Det er medienes ansvar å kringkaste og bringe til torgs de ulike synspunkter og meninger. Slik fungerer det ikke i norsk presse når det gjelder Israel.

I perioden 2012–2015 var 86 prosent av FNs resolusjoner i generalforsamlingen rettet mot Israel, de resterende 14 prosent handlet om resten av verden. Dette er ikke unntaket, men heller regelen i verdensorganisasjons stygge behandling av klodens eneste nasjon med jødisk majoritet.

Det har blitt en sedvane at FN fordømmer Israel, resolusjonene er gjerne fremmet av totalitære regimer. Hva Iran og andre diktaturer mener om Israel er vi fullt klar over, men at Vesten kan la denne behandlingen av Israel bare fortsette uten reaksjon er uakseptabelt. Ikke bare lar man Israel behandles som en pariastat, men iblant støtter man det også gjennom stemmegivningen.

USAs FN-ambassadør inntil nylig, Nikki Haley, er den som i senere tid har adressert anti-Israel-viruset som herjer organisasjonen. Vi håper inderlig at vår nye regjeringskoalisjon kan endre Norges opptreden og stemmegivning i FN når det kommer til Israel. Norske politikere må komme på banen i dette spørsmålet, og våre representanter i FN må instrueres. Internasjonal demonisering av Israel er uakseptabelt!

Hvordan har denne praksisen kunne pågå uten noen reaksjoner her i Norge? Hvorfor er det bortimot ingen som gir beskjed om denne elefanten som herjer? Svaret er i hovedsak den fjerde statsmakt. Norsk presse påberoper seg å være uavhengig, gravende og kritisk. Likevel har de lagt et stort svart lokk på hvordan Israel urettmessig og rasistisk behandles i de Forente Nasjoner.

Norsk Avdeling av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem har gjort en stor undersøkelse omkring denne saken. Den viser at i perioden 2011–2018, har det vært 211 (redaksjonelle) saker (nyhetsartikler og kommentarer) i norske aviser om FN, Israel og resolusjoner (kristne aviser er ikke med i undersøkelsen).

Norsk presse forteller at FN vedtar resolusjoner mot Israel. I artikkel etter artikkel. Kun to artikler, det vil si mindre enn en prosent, problematiserer FN-praksisen. Så å si ingen norske journalister og redaktører vil si noe om råttenskapen i FN mot Israel. Dette burde bli adressert i overskrifter, artikler og kommentarer. Igjen ser vi og dokumenterer slagsiden i norsk presse.

Israels nye ambassadør her i Norge, Alon Roth skriver følgende i en kommentar til vår undersøkelse: «Et land i Midtøsten, som har drept mer enn 500.000 av sine egne borgere, ble i fjor fordømt bare en gang av generalforsamlingen.

Det samme gjelder for land som finansierer og sprer terror både i Midtøsten og i andre land. I motsetning til disse, ble Israel – en demokratisk, lovregulert, pluralistisk stat som kjemper for sin eksistens i det samme området, fordømt overveldende tjueen ganger.

ICEJs undersøkelse viser med all tydelighet at mediene har en konsekvent bias mot et demokrati som kjemper for å overleve i et fiendtlig område. Israel er faktisk underlagt en automatisk flertallsfordømmelse. Dette er blitt et mønster som ikke har noe med virkeligheten i området å gjøre, og det er atter et eksempel på et flertallspolitisk og moralske hykleri.

Dette bygger ikke på en faktabasert virkelighetsorientering, men det er dessverre snarere en medietrend å ikke berøre dette problematiske feilaspektet ved FN.

Man må undres, hvorfor har ikke disse grelle fakta interesse for den fjerde statsmakt? Media har i stedet mislyktes i å belyse den ubalansen som kommer av det utilstrekkelige nivå av fordømmelser mot destabiliserende og fredstruende stater og medspillere i regionen.

FN er ikke et perfekt system, men det er verdens hovedorgan for diplomati og samarbeid på internasjonalt nivå. Derfor bør FN også være gjenstand for omfattende granskning.»

Du kan lese mer om undersøkelsen og medienes svar til oss på vår webside.

I et demokrati er den åpne, frie debatten en av grunnsteinene. Her er det medienes ansvar å kringkaste og bringe til torgs de ulike synspunkter og meninger. Slik fungerer det ikke i norsk presse når det gjelder Israel. Tvert imot viser undersøkelsen en presse som heller til ensretting og uansvarlighet.