GRUNNLOVEN: «Vi tar for gitt a
...
GRUNNLOVEN: «Vi tar for gitt at KrF vil kreve at en slik lettvint omgang med Grunnloven og EØS-avtalen opphører i en utvidet regjering», skriver Katrine Kleveland i Nei til EU. Foto: Adobe Stock
synspunkt
Åpent brev til KrF-forhandlerne
Del
På vegne av Nei til EU tillater jeg meg å gi forhandlingsdelegasjonen noen god råd med på veien, siden grunnfjellet i KrF er solide EU-motstandere.

De fire partiene som nå forhandler er delt i synet på EU-medlemskap, men er for EØS-avtalen. KrF er urolige for at avtalen kan bli svekket.

Partileder Knut Arild Hareide har gitt uttrykk for at han tror tilliten til EØS-avtalen ville bli styrket om Norge tok i bruk reservasjonsretten fra tid til annen.

Tidligere partileder og statsminister Bondevik understreket det samme i VG nylig da han mente at «at Norge kunne ha vært modigere til å reservere seg...» Det har de utvilsomt rett i.

De tre regjeringspartiene H/Frp/V erklærer jevnlig sin EØS-hengivenhet, samtidig som de ignorerer premissene for den samme avtalen.

H/Frp/V-regjeringens forslag til hvordan jernbanepakke IV skal behandles og innføres i Norge er dessverre et eksempel på en slik underminering. Skulle forslaget fra regjeringen bli en realitet, blir Statens jernbanetilsyn direkte underlagt EUs jernbanebyrå ERA.

Slik myndighetsoverføring har ikke dekning i Grunnloven, ettersom Norge ikke kan avgi suverenitet til institusjoner landet vårt ikke er medlem av. Det er dessuten en omgåelse av EØS-systemet.

Grunnen til at EØS-avtalen fremdeles har legitimitet blant mange nordmenn er at den skulle være et varig alternativ til EU-medlemskap. EØS-avtalen skulle sørge for at Norge aldri ble direkte underlagt EU-organer.

Enhver eventuell myndighetsoverføring til EU skulle skje via EFTA-pilaren i EØS, og behandles i samsvar med Grunnlovens krav.

Dette blir fullstendig ignorert av den sittende trepartiregjeringa som vil la norsk jernbanepolitikk bli diktert fra Brussel.

Vi tar for gitt at KrF vil kreve at en slik lettvint omgang med Grunnloven og EØS-avtalen opphører i en utvidet regjering.

Nei til EU forventer også at KrF vil holde fast ved sitt løfte før valget om at det er uaktuelt å akseptere EUs anbudstvang i persontrafikken inntil man har høstet tilstrekkelig erfaring med virkningene av den nye jernbanereformen.

Selv om de fleste i Nei til EU ikke er tilhengere av EØS-avtalen, så forutsetter Nei til EU at enhver norsk regjering respekterer premissene som lå til grunn for avtalen.

Vi anbefaler sterkt at dere krever respekt for Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse og at gjenreising av EFTA-pilaren i EØS blir presisert og tatt inn i en eventuell regjeringserklæring.

Vi ønsker lykke til i forhandlingene - og glem ikke prinsippene!

krf,nei til eu,katrine kleveland,knut arild hareide,eøs,regjering,efta,grunnloven,brussel