DEBATT: President i USA, Donal
...
DEBATT: President i USA, Donald Trump, sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: AP Photo/Evan Vucci
Israel
Jakten på president Trump og statsminister Netanyahu
Del
Den politiske venstresiden i Israel har i flere år deltatt i et stormløp mot sin regjeringssjef, Benjamin Netanyahu, som i fire valg har blitt valgt til statsminister.

Korrupsjonsanklagene mot ham i løpet av de siste 10–15 år er venstresidens forsøk på å fjerne ham fra makten etter 22 år som statsminister.

Valgkretsen hans i Israel kan riktignok komme ham til unnsetning. Støttespillerne hans er overbevist om at Netanyahu snakker sant når han forklarer at stormløpet mot ham er uttrykk for venstresidens hat mot ham for det de mener var hans oppmuntring til bruk av ufine midler i talene han holdt i valgkampen mot Labour i 1996.

Talene førte, etter venstresidens oppfatning, til at Yitzhak Rabin ble skutt og drept, og i neste omgang at Netanyahus parti, Likud, vant valget som brakte ham inn i regjeringskontorene som statsminister.

Der har han senere vært til deres store forbitrelse nesten sammenhengende frem til i dag.

I venstresidens øyne er Netanyahu fredens erkefiende nummer en. Oppfatningen rettferdiggjør at de bruker alle slags midler mot ham for å få ham avsatt, inkludert tilsidesettelse av demokratiske regler.

De har lovet ikke å gi seg før regjeringsmakten er tilbake i hendene på de som drømmer om fred med palestinerne ved å dele landet. Det kan gjøre ende på all fred, etter Netanyahus oppfatning.

Det var Arbeiderpartiet med Rabin og Peres i spissen som stod bak Oslo-avtalene i 1990-årene, som de fikk Nobels fredspris for. Inngåelsen av disse avtalene blir av et flertall i Israel i dag regnet som det største politiske feilgrep som landet har gjort i sin 70-årige historie.

Det er en bemerkelsesverdig likhet mellom den politiske venstresides stormløp mot sine regjeringssjefer i Israel og i USA: I begge land blir alle midler tatt i bruk for å felle statssjefene. Det er likevel noen viktige forskjeller.

Venstresiden i USA har langt bedre kort på hånden for å felle sin president i valg eller etter en riksrettsdom, enn venstresiden i Israel har for å felle sin regjeringssjef, enten i et ordinært valg i november 2019, eller i et fremskutt valg.

Det er kvalitetsforskjell på de to statsledernes personlige integritet: Netanyahu vil trolig bli gjenvalgt i sin valgkrets med overveldende flertall, enten valget blir skutt frem til juni eller som planlagt avholdt i november 2019.

Om Netanyahu blir høyresidens neste statsminister, er en annen sak. Det er mange kandidater på den israelske høyresiden som gjerne vil overta hans lederrolle. Netanyahus politiske mål er ikke fullkomne på alle områder, etter noens oppfatning.

Om Trump blir sittende som president frem til valget, er ikke sikkert. Mange tror og håper at han før eller senere vil bli stilt for retten og dømt for sine politiske overtramp.

Helst før neste valg i 2020, sannsynligvis etter at han har gått av som president. Det kan bringe Det demokratiske partiet tilbake i lederrollen i USA, med uoverskuelige følger for Israel.