STØTTE: Å sikre en høyere enga
...
STØTTE: Å sikre en høyere engangsstønad gjør det lettere for kvinner å bli gravide, og beholde barnet, på tidspunkt samfunnet ikke ser på som optimalt, skriver Martine Tønnessen. På bildet ser vi de finanspolitiske talspersonene Henrik Asheim (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Abid Raja (V) og Helge Andre Njåstad (Frp). Foto: Ørn Borgen, NTB Scanpix
Derfor er økningen i engangsstønaden så viktig
Del
Forskjellen mellom engangsstønaden og foreldrepengene er fremdeles for stor, men jeg er stolt av hva partiet mitt har klarrt å få til i forhandlingene de siste årene.

I årets statsbudsjett økte engangsstønaden med 20.000 kroner. Det er en stor seier for KrFU som er opptatt av barnefattigdom, og gir bedre rammer for dem blir gravide på tidspunkt i livet der man ikke har vært i arbeid i forkant av graviteten.

Engangsstønaden er et engangsbeløp dersom du føder eller adopterer et barn uten å ha opparbeidet deg retten til foreldrepenger. Et typisk eksempel er studenter som ikke er i lønnet arbeid. Mens de som har opparbeidet seg foreldrepenger får månedlige utbetalinger på inntil 6G (vel 580.000 kroner) pluss det som eventuelt arbeidsgiver dekker, får de som ikke har opparbeidet seg denne retten et engangsbeløp som enkelt kalles engangsstønaden.

I løpet av de siste fem årene har KrF sikret nesten en tredobling i engangsstønaden! Da regjeringen Solberg gikk inn i regjeringskontorene i 2013, var stønaden rundt 35.000. KrF har sammen med regjeringen løftet beløpet til 83.000 kroner.

Generelt mener jeg at velferdsordninger skal inneholde både egenandeler og plikt til opparbeidelse av rettigheten. Men det finnes unntak, og en av dem er engangsstønaden. Pengene mor får gjennom denne velferden går nemlig ikke til mor alene, men til barnet.

Engangsstønaden skal være med og forsørge dette barnet det første leveåret da mor eller far bør være hjemme. Å sikre en høyere engangsstønad gjør det lettere for kvinner å bli gravide, og beholde barnet, på tidspunkt samfunnet ikke ser på som optimalt.

Det sender et signal om at det er fint å få barn også før du har skaffet deg jobb, karriere og høy lønn. Det er også med å bidra til en bedre økonomi for familien det første leveåret.

Forskjellen mellom engangsstønaden og foreldrepengene er fremdeles for stor, men jeg er stolt av hva partiet mitt har klart å få til i forhandlingene de siste årene. Målet for KrF er å erstatte engangsstønaden med månedlige utbetalinger på minst 2G (rundt 190.000 kroner). Det er fordi at det å få barn koster penger.

Samtidig koster det mer for samfunnet at vi ikke får barn enn om vi gjør det. Alle tjener på at familien har en trygg økonomi, spesielt barnet.

Jeg håper KrF på sikt får gjennomslag for sitt primærstandpunkt, men jeg vil også allerede nå være stolt og feire at vi har fått til et kjempeløft de siste årene.

paywall
paywall
paywall
martine tønnesen,krfu,engangsstønad,krf,kristelig folkeparti,foreldrepenger-endring,barn,studenter,erna solberg,velferd,familie