DEBATT: «Vi er sikre på at en
...
DEBATT: «Vi er sikre på at en sterk velferdsstat er den beste måten å ivareta oss alle på, ikke minst ivaretar velferdsstaten de som sliter mest», skriver Jan Rudy Kristensen. Illustrasjonsfoto: Freestocks.org/Unsplash
Kristne i arbeiderbevegelsen, stå fram!
Del
Vi er ikke en kristenlobby. Vi har et helhjerta engasjement i fagbevegelse og parti der vi ønsker å være med på å forme politikk i tråd med Jesu menneskesyn.

Rundt 80 prosent av det norske folk er medlemmer i et kristent trossamfunn. En stor andel kristne kjenner seg hjemme i arbeiderbevegelsen. Vi er aktive i fagbevegelse og partier, og opplever at arbeiderbevegelsen arbeider for saker som er viktige for oss som kristne og medmennesker. Noen av oss har valgt å gå sammen i organisasjonen Kristne Arbeidere. Vi er både et åndelig og et politisk fellesskap.

Kristne Arbeidere mener det er viktig at vi står sammen med mennesker med ulikt livssyn for å meisle ut en politikk som er god og samlende uavhengig av tro. Debatter etter «Listhaugmodellen» mener vi er splittende og uverdig. Vi tror på samtaler der vi diskuterer med gjensidig respekt for meningsmotstandere. Vi tror på demokratiske prosesser.

Vi er sikre på at en sterk velferdsstat er den beste måten å ivareta oss alle på, ikke minst ivaretar velferdsstaten de som sliter mest. Velferdsstaten er en måte å gjennomføre nestekjærlighet på, satt i system. De ideelle organisasjonenes arbeid er en viktig del av velferdsstaten, og når ofte lenger ut enn det offentlige. Høyresidas nedbygging og kommersialisering av velferdsstaten er etter vårt syn en av de største feila som gjøres av dagens regjering.

Kristne Arbeidere er opptatt av trosfrihet, og vi mener samfunnets oppgave er å føre en aktivt støttende politikk overfor tros- og livssynsorganisasjoner. Vi vet at kristne menigheter har et stort engasjement i lokalsamfunna, gjennom arbeid med barn og unge, med solidaritetsarbeid og omsorgsarbeid for fattige. Vi tror alle mennesker er like mye verd, og vi tror på internasjonal solidaritet og aktivt arbeid for å sikre flyktninger ei framtid.

Medlemmer i Kristne Arbeidere tar sin tro med inn i politikken. Vi mener det er viktig å vise hvor vi står. Med bakgrunn i vårt engasjement i menigheter og kristne organisasjoner har vi som organisasjon valgt å drive vårt politiske arbeid gjennom Arbeiderpartiet, og mange av oss er aktive i lokalt og sentralt partiarbeid. Vi har også medlemmer som er aktive i andre partier. Vi opplever å få stort gjennomslag i arbeiderbevegelsen for arbeidet for dem som Jesus kaller «sine minste», sjøl om det er mye som gjenstår. Vi trenger ei ny regjering der Fremskrittspartiet ikke er med.

Vi er ikke en kristenlobby. Vi har et helhjerta engasjement i fagbevegelse og parti der vi ønsker å være med på å forme politikk i tråd med Jesu menneskesyn.

Vi vil sterkt motarbeide en politikk med mer egoisme, mer privatisering, ukjærlig behandling og omtale av flyktninger og en generell høyredreining av politikken. Vi trenger flere kristne som tør vise hvor de står. Som står opp for en politikk som har menneskeverdet og nestekjærlighet som basis.

Bli med og synliggjøre kristne i politikken gjennom å melde deg inn i Kristne Arbeidere!

jan rudy kristensen,kristne arbeidere,organisasjonene,kristne,arbeid,arbeiderbevegelsen,tro,debatt,politikk,velferdsstaten,fattige,fremtid,frp,ap,jesus